Skip to main content

Jesenski tečaj za radioamaterske operatore započinje 18. rujna 2017. sa početkom u 19.00 sati u Buićevoj 14, u prostorijama Saveza. Po završetku tečaja organizirati će se polaganje ispita za A i P razrede, a koji će se održati u ponedjeljak 20. studenog sa početkom u 18.00 sati. Svoje prijave kandidati dostavljaju najkasnije do 14. rujna putem E-mail-a: zagrebacki.radioamaterski.savez@zg.t-com.hr.