YouTube

YouTube kanal Hrvatskog radioamaterskog saveza

Lista videa postavljenih na YouTube kanal ažurirati će se po redoslijedu postavljanja.
Ako imate video koji bi mogli postaviti na YouTube kanal, kontaktirajte HRS radi dogovora o pripremi i postavljanju vašeg videa na YouTube kanal HRS-a.

ARDF u školi
Sve o radio orijentaciji u prezentaciji učenika osnovne škole Ludbreg u produkciji
radiokluba ”Ludbreg” 9A1EZA.

ARG natjecanja
Sve o amaterskoj radiogoniometriji.

ARO Slijepi
Amaterska radioorijentacija za slijepe.

9A1AAY 9A Activity 2021
Radioklub Nova Gradiška 9A1AAY u 9A Activity Contest/IARU R1 50/70 MHz natjecanju.

11. ARG kamp Bjelovar 2022
U organizaciji radiokluba ”Nikola Tesla” iz Bjelovara, u suradnji s Hrvatskim radioamaterskim savezom, od 18. do 20. ožujka 2022. održan je Proljetni ARG kamp za mlade u Maglenči kraj Bjelovara.
Snimatelj i montažer: Zoran Dedić, 9A6NDZ.

U organizaciji Hrvatskog radioamaterskog saveza radioklub ”Zagreb” je proveo stručno usavršavanje mentora za rad s djecom i mladima u periodu 18.10. do 05.11.2021. Predavanja su snimljena i objavljena na YouTube kanalu HRS-a:

Fizikalne osnove radijskog prijenosa
Prezentira: Željko Ulip, 9A2EY

Radioamaterske satelitske komunikacije
Prezentira: Željko Ulip, 9A2EY

ARISS projekt:
Amaterska radijska postaja na Međunarodnoj svemirskoj postaji.
Prezentira: Željko Ulip, 9A2EY

Primanje SSTV slika s ISS-a
Primanje slika s Međunarodne svemirske postaje metodom sporoanalizirajuće televizije – SSTV.
Prezentira: Željko Ulip, 9A2EY

Hrvatski DX klub: 10 godina rada s mladima
Prezentiraju: Nikola Perčin, 9A5W i Zdravko Balen, 9A9A

Daljinski upravljana amaterska radijska postaja
Daljinski upravljana amaterska radijska postaja u Bujama koju je postavio Richard Riely, 9A1TT.
Prezentira: Richard Riley, 9A1TT.

Pedagogija i metodika rada s mladima u radioamaterizmu
Prezentira: prof. Silvana Pešut Vitasović, dipl.ing.

Amaterska radijska goniometrija
Prezentira: Željko Ulip, 9A2EY

Radioamaterizam i konstruktorstvo
Prezentira: Željko Ulip, 9A2EY

Priprema radioamatera za rad u kriznim situacijama
Prezentira: Boris Vrbanović, 9A2JY

Odašiljač ARG KMT 80
Prezentira: Željko Ulip, 9A2EY

Stručno usavršavanje mentora za rad s djecom i mladima
Prezentira: Željko Ulip, 9A2EY

Oblici i načini suradnje s nastavnicima tehničke kulture
Prezentira: Ivica Vrbanović, 9A2HW

Prvi radioamaterski telegrafski vikend za mlade
U organizaciji HRS-a, radioklub ”Nova Gradiška” od 22. do 24. travnja 2022
proveo je ”Prvi radioamaterski telegrafski vikend za mlade”.

Izvještaji