Skip to main content

     Kako postati radioamater?

Radioamaterska dozvola

U Republici Hrvatskoj do pozivne oznake, odnosno Radioamaterske dozvole (licence) možete doći polaganjem Ispita za amaterskog radiooperatera P (početnog) ili A (naprednog) razreda. Jedan od preduvjeta za izlazak na ispit je da imate prebivalište u RH, a osobe mlađe od 18 godina dužne su priložiti pisano odobrenje roditelja odnosno staratelja.

Priprema za ispit

Pripremiti se za ispit možete na dva načina. Prvi, da se prijavite na tečaj za amaterskog radiooperatera koji organizira neki od radio klubova i drugi, da se samostalno pripremate za ispit.

Radioklubovi

U Hrvatskoj je trenutno registrirano 90-ak radio klubova. Nažalost nisu svi klubovi pretjerano aktivni i ne održavaju svi tečajeve za radiooperatere ali se uvijek može pronaći sredina u kojoj se barem jednom godišnje organiziraju tečajevi i ispiti. Popis svih radio klubova možete pronaći na web stranici Hrvatskog radioamaterskog saveza, u popisu članica (Izbornik ŠTO JE HRS? | Osnovni podaci o HRS-u) . Mnogi radio klubovi imaju i svoje web stranice pa će te takve lako pronaći preko Google-ove tražilice. U posljednje vrijeme sve više radio klubova pojavljuje na društvenim mrežama Facebook-u i Twitteru pa se informacije o aktivnostima klubova i HRS-a mogu pronaći i na njima.

Samostalno učenje

U koliko nemate u blizini radio klub koji organizira tečajeve preostaje vam metoda samoedukacije uz korištenje svih raspoloživih materijala u .pdf ili .doc formatu koje možete pronaći na internetu. Postoji i nekoliko vrlo zanimljivih web stranica na kojima možete pronaći puno materijala koji će vam koristiti za stjecanje znanja potrebitih za uspješno polaganje ispita. Prije svega tu je izvrsna web stranica radio kluba Pazin www.rkp.hr kao i nezavisni portal qrz.com.hr.

Od pisane literature svakako je najkorisnija knjiga ‘‘Radioamaterizam za mlade” koju možete u PDF formatu, besplatno preuzeti OVDJE. Obavezna literatura je i Pravilnik o amaterskim radijskim komunikacijama (NN broj 150/22). Obvezni dio ispitnog programa za A razred i za P razred, koji je usklađen je sa CEPT preporukom T/R 61-02 i sa ERC izvješćem ERC REPORT 32, objavljen je uz stari Pravilnik (NN 61/09) i ostao je nepromijenjen.

Kada smatrate da se ste usvojili znanja potrebita za polaganje ispita isto vrlo lako možete provjeriti rješavanjem Online ispita za P razred koji možete pronaći na web stranici HRS-a.

Polaganje ispita

Kako će te saznati gdje se i kada održava ispit? Do potrebite informacije će te najlakše doći ako pratite web stranicu HRS-a i ostale radioamaterske web portale. Radio klubovi organizatori tečajeva i ispita objavljuju te informacije i na svojim web stranicama.

Polaganje ispita za “P” razred je besplatno,  a za polaganje “A” razreda plaća se naknada prema važećem Rješenju HAKOM-a 

Nakon položenog ispita za amaterskog radiooperatera plaćanjem članskog doprinosa postajete član Hrvatskog radioaamaterskog saveza i dobivate svoju osobnu radioamatersku pozivnu oznaku ili kako radioamateri kažu dobivate svoje radioamatersko ime i prezime.

Aktivnost

Vaša daljnja aktivnost u svijetu radioamaterizma ovisiti će isključivo od vas i od vaših želja i mogućnosti. Možete se aktivno uključiti u neki radio klub i sudjelovati u njegovim aktivnostima ili se možete odlučiti za nabavku ili izgradnju svoje osobne radioamaterske postaje. U slučaju da izaberete ovu drugu opciju biti će vam potrebna Dozvola za rad – Dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi koju izdaje Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM).

Dodatne informacije i kontakt

Za sve informacije vezane uz ovu temu možete se obratiti i u stručnu službu Hrvatskog radioamaterskog saveza koja će vam rado pomoći u bilo kojem od ovih koraka. Najjednostavnije je da ih kontaktirate putem e-maila radioamateri@hamradio.hr a sve kontakt podatke možete pronaći na ovom portalu u izborniku KONTAKT.