Skip to main content

     IARU R1 konferencija – Cavtat 2008

Izaslanici Generalne skupštine 1. regije IARU-a rezultiralo iskazali su povjerenje Hrvatskom radioamaterskom savezu što je 2008. godine rezultiralo održavanjem jedne takve skupštine u Cavtatu u Hrvatskoj. Tri godine intenzivnih priprema na relaciji IARU R1 – Izvršni odbor HRS-a proteklo je pod vodstvom Nikole Perčina (9A5W) koji je bio tadašnji član izvršnog odbora IARU R1.

U hotelu Croatia u Cavtatu, od 16. do 21. studenog 2008. godine okupilo se oko 160 izaslanika, promatrača, uvaženih gostiju i organizatora iz četrdesetak zemalja 1. regije IARU-a (Europa, Afrika i dio Azije).  Na otvaranju, a i u kasnijem radu bili su prisutni županica Dubrovačko-Neretvanske županije, ravnatelj Uprave za poštu i elektroničke komunikacije Ministarstva mora, transporta i infrastrukture te član vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije.

Tijekom 6 dana, održani su sastanci radnih grupa ARSPEX (radioamaterska pitanja vezana za Svemir), ARDF (radiogoniometrija), HST (brza telegrafija), EMC (elektromagnetska kompatibilnost), STARS (program pomoći u područjima sa slabom ili nepostojećom zastupljenosti radioamatera), IARUMS (nadziranje radioamaterskih frekvencijskih područja), EUROCOM (pitanja od interesa za članice Europske Unije), IPHA (informaticni programi za radioamatere s posebnim potrebama).

Za vrijeme konferencije bila je aktivna radioamaterska postaja s prigodnom pozivnom oznakom 9A0IARU., s ciljem promoviranja događanja u radijskim vezama. Voditelj radijske postaje 9A0IARU bio je Mark (9A8A), koji je sa suradnicima postavio dipol antenu za frekvencijsko područje 3.5 MHz i 7 MHz, te Yagi antenu za 14, 21 i 28 MHz. Korišten je radijski uređaj ICOM IC-756 PRO 3 i pojačalo snage OM power. Rijekom rada Generalne skupštine održane su 4.402 veze što na dosadašnjim skupštinama nije zabilježeno.