Skip to main content

     Zimski radioamaterski kamp Orahovica

Hrvatski radioamaterski Savez u Orahovici, u odmaralištu „Merkur“ koje je u vlasništvu Gradskog Crvenog križa grada Osijeka, organizira Zimski radioamaterski kamp za djecu i mlade Orahovica.

Glavni organizator kampa je Hrvatski radioamaterski savez, dok je izvršni organizator Radioklub Sisak iz Siska.

Kamp se održava svakog siječnja tijekom zimskih školskih praznika.

Program kampa obuhvaća period od 6 dana – dolazak u ponedjeljak, odlazak u subotu. Sve nastavne aktivnost zimskog kampa održavaju se u modernim i grijanim učionicama i spavaonicama.

Glavne aktivnosti:

  • Povijest, sadašnjost i budućnost radioamaterizma
  • Mala škola elektronike – praktični radovi i njihova primjena
  • ARG – standardni i moderni pristup u traganju za izvorom radiosignala
  • SDR – pretraživanje radiosignala na Zemlji i u svemiru
  • Radioastronomija i radiometeorologija
  • Digitalne komunikacije – integrirani sustavi
  • Mladi radioamateri operatori rade veze s radio postaje 9A0HRS.
  • Tečaj pružanja prve pomoći u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa Osijek
  • Terenska nastava – simulacija spašavanja unesrećenih osoba i korištenje radiokomunikacijskih uređaja i opreme

O svim sudionicima kampa brinu se iskusni radioamateri – instruktori, članovi HRS-a.

Aktivnosti u kampu su planirane za dvadesetak polaznika.

Dodatne informacije mogu se dobiti na e-mail radioamateri@hamradio.hr ili na telefon Hrvatskog radioamaterskog saveza: 01/4848-759.