Zimski radioamaterski kamp Orahovica

Hrvatski radioamaterski Savez organizira kamp radioamaterske goniometrije koji se održava svake godine u siječnju u Orahovici. Naglasak programa je na amatersku radiogoniometriju. Škola ARG-a namijenjena je mladima do 15 godina, koji žele upoznati svijet radioamaterizma s akcentom na amatersku radiogoniometriju. Kamp je organiziran u odmaralištu „Merkur“ u vlasništvu Gradskog Crvenog križa grada Osijeka, koji je smješten u predgrađu grada Orahovice. Program kampa obuhvaća period od 7 dana.

Svi sudionici ljetnog kampa osigurani su kolektivnom policom osiguranja kod „Croatia“ osiguranja. Vrijeme osiguranja teče od trenutka dolaska sudionika pa sve do odlaska s roditeljima. Sve nastavne aktivnost održavaju se u klimatiziranim učionicama i spavaonicama. Kompleks s bazenom i ostalim pratećim sadržajima je klimatiziran.

Za vrijeme rada iz kampa aktivna je radio postaja 9A0HRS, koja sudionicima prezentira radiooperatorske aktivnosti.

Pun pansion po sudioniku je 200 kn po danu (ukupno 1400). Dio troškova kampa subvencionira HRS, a kotizacija po pojedinom korisniku je 700 kn. O sudionicima kampa brine se 5 instruktora HRS-a, pedagog-profesor tehničkog odgoja te instruktor plivanja. Budući da HRS organizira i subvencionira učesnike kampa oni formalno moraju biti članovi Radio kluba Osijek ili nekog drugog radioamaterskog kluba. Djeca su oslobođena plaćanja članarine RK Osijek, a godišnja članarina HRS-u je 20,00 kn.

Aktivnost u ljetnom kampu planirani su sa maksimalno 20 polaznika. Dodatne informacije se mogu dobiti na e-mail 9a0hrs@hamradio.hr ili 9a1bop@gmail.com – prijave se primaju na telefon Hrvatskog radioamaterskog saveza: 01-48-48-759