Skip to main content

     ATV – Amaterska televizija

Amaterska televizija je grana radio-amaterizma u zadnje vrijeme vrlo popularna među radio-amaterima posebice u Nizozemskoj, Njemačkoj, Italiji, Sloveniji, Engleskoj, Francuskoj, Švicarskoj, a polagano kuca i na vrata Hrvatske.

Amaterska televizija je odašiljanje i primanje analognog ili digitalnog audio/video signala preko radio valova u realnom vremenu, na frekvencijama dodijeljenim radio-amaterima. Najćešće su to visoke frekvencije počevši od 23 centimetarskog banda preko 13 centimetarskog pa do 3 centimetarskog banda, zbog same širine moduliranog video signala koji iznosi minimalno oko 6 MHz, pa je zbog toga potreban band koji ima veću širinu. Primjer: 70 cm band nije
dovoljan jer je dodijeljena frekvencija za radio-amatere 1. regije od 430-440 MHz, a znamo da se na tom bandu još radi i fonijom (SSB, FM), telegrafijom (CW) i još kad bi se pojavila jedna ATV stanica nastao bi opći metež.

Eksperimentira se s frekvencijama i iznad 3 centimetarskog banda (frekvencije iznad 10 GHz). Emitira se u PAL standardu (Phase Alternating Line) u većini europskih zemalja i u NTSC standardu (National Television Standards Committee) većinom u SAD-u.

Što to radio-amateri emitiraju putem ATV-a?

Sve što ima veze sa ham-spiritom. Najobičnija veza preko ATV repetitora, samo što u ovom slučaju ne treba zuriti u kazaljku S-metra ili frekvencmetra kao što se to inače radi kada se veza održava fonijom. Jednostavno se vidi osobu u realnom vremenu s kojom se održava veza. Mogu se puštati preko linijskog DVD playera vlastiti video utarci (sjajna prilika za naučiti snimati video kamerom, video obradu i montažu filmova), može se pokazati putem video kamere svom sugovorniku, a i ostalima koji prate program s ATV repetitora, vlastiti najnoviji projekt u izgradnji, može im se u detalje objasniti i pokazati sve. Putem računala se također mogu puštati fotografije.

Ono što ne treba ni spominjati je to da se ne smije preko ATV-a puštati komercijalne filmovi i glazbu ili neki drugi komercijalni zabavni materijal, ne smije se puštati nepristojan materijal, ne smije se klevetati, puštati skandalozan materijal ili drugi materijali koji su zabranjeni od strane Agencije za telekomunikacije. Slično kao kod fonije. ATV-om se može raditi u simpleksu ili dupleksu, preko repetitora, ATV-om se radi i u raznoraznim ATV natjecanjima, (vrlo slično UKV natjecanju). Amaterska televizija nije webkamera, nije kamera s mobitela, to nema veze sa WLAN-om ili Wi-Fi-om, to nije slanje faxa, niti difuzna komercijalna televizija, niti nema veze s netipičnim standardima emitiranja. Amaterska televizija je apsolutno nezavisna od Interneta, raznih bežičnih i lokalnih mreža, raznoraznih TV difuznih i kablovskih stanica.

Što je potrebno od opreme za prijam repetitora?

Oba dva repetitora u Hrvatskoj emitiraju analogno, pa je za prijem potreban analogni satelitski prijamnik (receiver). Da bi primili signal s Učke treba prvo imati stare analogne LNB-ove (dio koji stoji na satelitskom tanjuru ili Low Noise Block) koji se daju modificirati na amaterski band. Za one koji nisu vični modifikacijama, modificirani LNB-ovi se mogu nabaviti na raznoraznim radio-amaterskim sajmovima poput onog u Friedrischafenu u Njemačkoj ili u Pordenonu u Italiji. Samo se okrene “satelitski tanjur” prema repetitoru i proskeniraju frekvencije: ako je prijemnik u dometu repetitora trebao bi primiti signal s njega. Trebba napomenuti da je za tako visoke frekvencije kao što je 10 GHZ potrebna optička vidljivost prema repetitoru, ne smije biti nikakvih fizičkih prepreka između prijamne antene i repetitora. Ako ne postoji optičku vidljivost, moguće je primiti i refleksiju takovog signala od kišnog oblaka (rain scatter) u posebnim uvjetima kada propagacije zadovoljavaju. Isto tako moguće je primiti i reflektirani val od neke ravne površine ili neke druge koja omogućava odbijanje radio valova.

Za prijam signala 9A0TVZ sa Sljemena također je potrebna optička vidljivost prema repetitoru, a isto je tako moguće da signal primiti refleksijom od fizičke površine, kao što je npr. neboder. Potreban je analogni satelitski prijamnik ili receiver i antena ugođena za taj dio banda. Kao antena može se koristiti i vrlo popularna log-periodik antena za klasičan TV prijem, ako je prijemnik u blizini repetitora (do 10 km), a ako je više tada se mogu koristiti yagi antene dizajnirane za taj dio banda ili quad antene, sve ovisi o želji koliko se jako želi primati signal s repetitora, ali sigurno da bi bilo bolje napraviti neku usmjereniju vrstu antene.

U Hrvatskoj postoje dva  aktivna ATV repetitora
Posjeti stranicu

Kako započeti s ATV-om?

Mislite da vam se ovo čini zanimljivim i da bi krenuli sa ATV-om? Ipak za prijem i rad sa repetitora ovisi gdje ste locirani.

U Hrvatskoj postoje dva repetitora, prvi se nalazi na vrhu planine Učke sa pozivnom oznakom 9A0TVR, pokriva cijelu Istru i Tršćanski zaljev i ima izlaz na 10410 MHz, a ulazi se na 23 centimetarskom području, prijem je moguć sa modificiranim satelitskim LNB-ovima.

Drugi repetitor (naime za sada je samo odašiljač u funkciji) se nalazi na vrhu planine Medvednice na Sljemenu sa pozivnom oznakom 9A0TVZ, a pokriva grad Zagreb i dobar dio centralne Hrvatske i dio Slovenije. Možete ga primati na 1243 MHz sa starim analognim satelitskim prijamnikom, (o tome će biti kasnije riječi), a ulaz će biti na 2400 MHz.