Skip to main content

     Korisničke web stranice i e-mail

web.hamradio.hr/pozivna_oznaka

Internet stranice lijep su način promocije radioamatera i upoznavanja šire javnosti s njihovim aktivnostima. Za svoje članove, HRS nudi mogućnost smještanja web stranica na internet. Nakon što pripremite sadržaj, kontaktirajte webmastera koji će vam dati sve potrebne podatke za smještaj vaše web stranice na internet. Vaše web stranice imat će oblik: web.hamradio.hr/pozivna_oznaka.

pozivna_oznaka@hamradio.hr

Mogućnosti koje dobivate s otvaranjem @hamradio.hr e-mail adrese nisu samo pošta: tu su i Google disk, kalendar, adresar, te razne druge usluge koje Google u svojem paketu pruža. Ako ste zainteresirani za otvaranje korisničkog računa, javite se webmasteru koji će vam dati sve potrebne informacije.

Korisnici koji već imaju web stranice u sklopu Hrvatskog radioamaterskog saveza:
Pozivna oznaka Web stranica
9A0M http://web.hamradio.hr/9a0m
9A0V http://web.hamradio.hr/9a0v
9A0W http://web.hamradio.hr/9a0w
9A1ACD http://web.hamradio.hr/9a1acd
9A1ADE http://web.hamradio.hr/9a1ade
9A1AYZ http://web.hamradio.hr/9a1ayz
9A1BIJ http://web.hamradio.hr/9a1bij
9A1BOP http://web.hamradio.hr/9a1bop
9A1BTU http://web.hamradio.hr/9a1btu
9A1CAH http://www.rkt.hr
9A1CAW http://web.hamradio.hr/9a1caw
9A1CBA http://www.rkbrdovec.hr
9A1CBK http://web.hamradio.hr/9a1cbk
9A1CBT http://www.rks-louisbraille.hr
9A1CCY http://web.hamradio.hr/9a1ccy
9A1CEP http://web.hamradio.hr/9a1cep
9A1CEQ http://web.hamradio.hr/9a1ceq
9A1CEU http://web.hamradio.hr/9a1ceu
9A1CHI http://web.hamradio.hr/9a1chi
9A1CKG http://web.hamradio.hr/9a1ckg
9A1CRD http://web.hamradio.hr/9a1crd
9A1CVW http://web.hamradio.hr/9a1cvw
9A1DFG http://www.rks.hr
9A1DL http://web.hamradio.hr/9a1dl
9A1EPC http://web.hamradio.hr/9a1epc
9A1P http://web.hamradio.hr/9a1p
9A2DI http://web.hamradio.hr/9a2di
9A2GA http://web.hamradio.hr/9a2ga
9A2GB http://web.hamradio.hr/9a2gb
9A2JK http://web.hamradio.hr/9a2jk
9A2MF http://web.hamradio.hr/9a2mf
9A2TN http://web.hamradio.hr/9a2tn
9A2U http://web.hamradio.hr/9a2u
9A2VX http://web.hamradio.hr/9a2vx
9A2XW http://web.hamradio.hr/9a2xw
9A3BIM http://web.hamradio.hr/9a3bim
9A3CY http://web.hamradio.hr/9a3cy
9A3DOO http://web.hamradio.hr/9a3doo
9A3DPL http://web.hamradio.hr/9a3dpl
9A3IJ http://web.hamradio.hr/9a3ij
9A3JB http://web.hamradio.hr/9a3jb
9A3KB http://web.hamradio.hr/9a3kb
9A3ZC http://web.hamradio.hr/9a3zc
9A4U http://web.hamradio.hr/9a4u
9A4VM http://web.hamradio.hr/9a4vm
9A4ZZ http://web.hamradio.hr/9a4zz
9A5ABH http://web.hamradio.hr/9a5abh
9A5CAN http://web.hamradio.hr/9a5can
9A5CW http://web.hamradio.hr/9a5cw
9A5HZ http://web.hamradio.hr/9a5hz
9A6AA http://web.hamradio.hr/9a6aa
9A6D http://web.hamradio.hr/9a6d
9A6GWF http://web.hamradio.hr/9a6gwf
9A6JRZ http://web.hamradio.hr/9a6jrz
9A6KGT http://web.hamradio.hr/9a6kgt
9A6KSF http://web.hamradio.hr/9a6ksf
9A6NDD http://web.hamradio.hr/9a6ndd
9A6T http://web.hamradio.hr/9a6t
9A7GA http://web.hamradio.hr/9a7ga
9A7PLS http://web.hamradio.hr/9a7pls
9A8MM http://web.hamradio.hr/9a8mm
9A8YL http://web.hamradio.hr/9a8yl
9A9B http://web.hamradio.hr/9a9b
9A9DR http://web.hamradio.hr/9a9dr
9A9I http://web.hamradio.hr/9a9i
9AFF http://web.hamradio.hr/9aff
@HAMRADIO.HR E-MAIL

Ako osim korištenja odličnog gMail web sučelja želite koristiti i neki od računalnih programa za pregledavanje vaše @hamradio.hr, pripremili smo vam upute sa svim podacima. Pogledajte ih ovdje.

WEB.HAMRADIO.HR

Moguće je izraditi statičke HTML stranice, ali moguće je i koristiti neki od popularnih sustava uređivanja sadržaja kao što su Joomla, WordPress ili Drupal.