Kontaktirajte Hrvatski radioamaterski savez

Hrvatski radioamaterski savez
Dalmatinska 12
10 000 Zagreb
Croatia

telefon: +385 (01) 48 48 759

e-pošta:
radioamateri@hamradio.hr

WEB stranica:
www.hamradio.hr