Skip to main content
Kontaktirajte Hrvatski radioamaterski savez

  Hrvatski radioamaterski savez
  Dalmatinska 12
  10 000 Zagreb
  Croatia

  telefon: +385 (01) 48 48 759

  e-pošta:
  radioamateri@hamradio.hr

  WEB stranica:
  www.hamradio.hr