Skip to main content

     KV – Kratki val

Kratkovalno područje (KV)  ili visokofrekventno područje (engl. High Frequency – HF) područje je radiovalova valne dužine od 100m do 10m, odnosno frekvencije od 3 do 30 MHz. Glavne karakteristike komunikacija na ovim frekvencijama je prijenos informacija putem ionosfere. Ionosferu čine atomi plinova naše atmosfere u uzbuđenom stanju koji su znakoviti po tome da se od njih reflektiraju radio valovi i vraćaju opet natrag na površinu planeta. Ovisno o uvjetima i frekvencijama, ovom je metodom moguće ostvariti međukontinentalne daleke veze. Utjecaj sunčeve aktivnosti, koja utječe na magnetno polje zemlje, a samim time i na ionosferu, čini ove frekvencije nepredvidive i uzbudljive, a fizička veličina antena izazov za sve ljubitelje mehanike.

Zbog svega navedenog, na kratkovalnom području često se održavaju natjecanja u održavanju veza. Hrvatsko DX natjecanje ili kraće 9A DX contest jedino je hrvatsko međunarodno kratkovalno natjecanje, nasljednik Hrvatskog CW natjecanja (9A CW). Natjecanje se održava svake godine, treći puni vikend u prosincu, s početkom u subotu u 14.00 sati po UTC-u, a završava u nedjelju u 13,59 sati po UTC-u.

Neke od zanimljivih KV lokacija hrvatskih radioamatera/klubova:

Frekvencijska područja na dugom, srednjem i kratkom valu na kojima smiju raditi radioamateri iz Hrvatske pogledajte u tablici:

Razred Frekvencijski pojas Napomena Status Snaga

odašiljača

(PEP) (W)

Maksimalna širina pojasa
A 135,7 – 137,8 kHz 4 S 1 200 Hz
472 – 479 kHz 4* S 1 200 Hz
1810 – 1850 kHz Pex 1500 2.7 kHz
1850 – 2000 kHz 6 S 1000 2.7 kHz
3500 – 3800 kHz P 1500 2.7 kHz
5351,5 – 5366,5 kHz 7 S 15
7000 – 7100 kHz 1 Pex 1500
7100 – 7200 kHz 1 S 1500
10 100 – 10 150 kHz 3 S 250 2.7 kHz
14 000 – 14 250 kHz 1 Pex 1500
14 250 – 14 350 kHz Pex 1500
18 068 – 18 168 kHz 1 Pex 1500
21 000 – 21 450 kHz 1 Pex 1500
24 890 – 24 990 kHz 1 Pex 1500
28 000 – 29 700 kHz 1 Pex 1500 6.0 kHz

 

Razred Frekvencijski pojas Napomena Status Snaga odašiljača

(PEP) (W)

Maksimalna širina kanala
P 3500 – 3800 kHz

7000 – 7200 kHz

14040 – 14150 i 14280 – 14350

21000 – 21450 kHz

P 100 2.7 kHz
28000 – 29700 kHz P 100 6.0 kHz

 

Napomena 1:

Frekvencijski pojasevi uz napomenu 1 mogu se upotrebljavati u amaterskoj satelitskoj službi za rad amaterske radijske postaje u odgovarajućem radioamaterskom razredu, poštujući namjenu frekvencijskih pojaseva u skladu s propisom kojim je uređena namjena radiofrekvencijskog spektra.

Napomena 3:

U frekvencijskom pojasu 10 100 – 10 150 kHz može se koristiti samo A1A i F1B vrsta emisije.

Napomena 4:

U frekvencijskom području 135,7 – 137,8 kHz najveća ekvivalentna izotropna snaga odašiljača (EIRP –Equivalent Isotropically Radiated Power)iznosi 1 W.

Napomena 4*:

U frekvencijskom području 472 – 479kHz najveća ekvivalentna izotropna snaga odašiljača (EIRP –Equivalent Isotropically Radiated Power)iznosi 1 W.

Napomena 6:

U frekvencijskom području 1850 – 2000 kHz najveća srednja snaga odašiljača iznosi 1000  W.

Napomena 7:

U frekvencijskom području 5351,5 – 5366,5 kHz najveća ekvivalentna izotropna snaga odašiljača (EIRP –Equivalent Isotropically Radiated Power) iznosi 15 W.

Opća napomena:

Status amaterske službe u namjeni frekvencijskih pojaseva prikazan je u stupcu „Status“ Tablice 1. slovima P, Pex i S, koja imaju sljedeće značenje:

–    P – primarna služba,

  • Pex – primarna služba (frekvencijski pojas koji se najvećim dijelom upotrebljava za amatersku službu),
  • S – sekundarna služba.

U istom frekvencijskom pojasu primarna služba ima prednost pred sekundarnom službom.

Amaterske radijske postaje u sekundarnoj službi ne smiju stvarati štetne smetnje radijskim postajama u primarnoj službi i ne mogu zahtijevati zaštitu od štetnih smetnji radijskih postaja u primarnoj službi, koje rade u istom frekvencijskom pojasu.

CRO-CC.net portal je Hrvatskog natjecateljskog kluba
Posjeti stranicu
9A DX međunarodno je kratkovalno natjecanje u organizaciji Hrvatskog Radioamaterskog Saveza
Posjeti stranicu
Kalendar KV natjecanja u organizaciji HRS-a
Datum UTC Naziv natjecanja Vrsta rada
13.01.2024. 13:00 – 15:00 ZIMSKI KV KUP CW/SSB
27.04.2024. 14:00 – 16:00 HRVATSKI RADIOAMATERSKI KUP CW/SSB
12.10.2024. 13:00 – 15:00 KUP JADRANA CW/SSB
21.-22.12.2024. 14:00 – 13:59 9A DX CONTEST CW/SSB
2024. 9A KV SUPER KUP 
KV Robot središnje je mjesto rezultata KV natjecanja
Posjeti stranicu
9A DXCC statistika