YOTA CROATIA 2020

Hrvatski radioamaterski savez je organizator međunarodnog radioamaterskog kampa za djecu i mlade YOTA 2020. Kamp će se održati u Studentskom centru Bedem u Karlovcu od 8 do 15. kolovoza.
Sudionici kampa su mladi radioamateri starosti od 14 do 26 godina iz nacionalnih saveza IARU regije 1 te po jedna ekipa iz IARU regije 2 i 3.

Organizacijski odbor (dalje: OO) HRS-a čine:
1. Zdravko Balen 9A9A – predsjednik OO-a
2. Marija Sorić 9A6PAX, koordinator projekta
3. Nikola Perčin 9A5W – član za financije i komunikaciju s međunarodnim tijelima
4. Boris Vrbanović 9A2JY – član za marketing i osiguranje ljudi i opreme
5. Mihaela Šišul 9A3WW – član za programski sekciju
6. Ivica Sorić 9A7R – član za radiokomunikacijske centre (PPS)
7. Ladislav Medunić 9A3PG – člana za medije i komunikacija s lokalnim tijelima
8. Jerko Grenc 9A3EME – član, predstavnik Izvršnog odbora HRS-a