Skip to main content

Vještine za život

U subotu, 3. lipnja, Hrvatski radioamaterski savez kao partnerska organizacija Saveza izviđača Hrvatske, a u suradnji sa Zagrebačkim radioamaterskim savezom i Radioklubom Veza 9A1CRT sudjelovao je na Festivalu vještina – putokaz za bolji svijet – više OVDJE. HRS je 2022. godine sudjelovao također u ovoj manifestaciji koja se održala u Lovincu. Dok se Savez lani predstavio s temom radiogoniometrije, ove godine tema su bile radiokomunikacije u kriznim situacijama.