U Ozlju pripreme za NMT na otvorenom

U Ozlju su iskoristili nedjelju i lijepo vrijeme za pripreme na otvorenom.