RADIOAMATERSKI VIKEND – 13. lipnja, Zelengrad (Obrovac)

Radio klubovi Novi Bokanjac i Kaštilac organiziraju radioamaterski vikend koji će se održati u prostorima područne škole u Zelengradu pored Obrovca. Predviđeno je održavanje ARG treninga na 2m, postavljanje portabl KV postaje te aktivacija SOTA reference DH077, vrha Jurišnka koji se nalazi nekoliko kilometara od škole. Voditelji ovih aktivnosti su: Željko Vidović 9A3DVI, Dino Čaljkušić 9A3DDC i Rolando Milin 9A3MR.