Radioamateri na Festivalu tehničke kulture u Križevcima 26. i 27.10.2018

Ovogodišnji Festival tehničke kulture održao se u Križevcima od 26. do 27. listopada 2018. godine u školskoj sportskoj dvorani Osnovne škole Ljudevita Modeca. Hrvatski radioamaterski savez je uz pomoć članova Radio kluba Nikola Tesla iz Bjelovara na FTK 2018. u Križevcima na svome izložbenom štandu predstavio različite oblike radioamaterizma, s posebnim naglaskom na aktivnosti vezane uz rad s djecom i mladima. Više o ovome događanju pročitajte ovdje.