Skip to main content

U mjestu Kamanje kod Ozlja se od 24. srpnja do 2. kolovoza 2017. godine održava 10. smotra izviđača Hrvatske. Na ovogodišnjem kampu, pored redovitih radionica, održana je i dvodnevna radionica iz radiomaterske goniometrije (ARG). Kako na zboru sudjeluje vrlo veliki broj izviđača, čak njih 1 200, program radionice je prilagođen i zadatak je bio da višečlane izviđačke patrole skidaju azimute skrivenih predajnika u skraćenom vremenu.

Na prvom dijelu radionice  polaznicima su pokazane osnove rukovanja goniometrima i formirano je 6  timova egzotičnih imena. U drugom dijelu radionice su ARG predajnici (koje je posudio HRS) postavljeni po terenu a njihovu posadu je činila  internacionalna ekipa, tri djevojke iz Francuske i dvoje iz Hrvatske. Start je bio sa prostora Centralnog kampa  smotre. Zanimljivo je bilo vidjeti na koji način izviđači “skidaju” azimute odašiljača. Jedna ekipa je nogom povlačila pravce u šljunku a azimute tih pravaca određivala nakon petominutnog ciklusa dok su drugi uglavnom koristili uvriježene načine. Pobjednik je bila ekipa „Špigete“ koja je velikom točnošću odredila položaj dva predajnika a sa neznatnim odstupanjem položaj još jednog.

Radionicu je odradila ekipa Radio klub Kaštilac 9A1CIG u sastavu: Ante 9A8RA i Rolando 9A3MR uz asistenciju Pina 9A3ERP iz RK Marjan 9A1CBM. Ekipa je ugošćena od strane Izviđačkog odreda Brodosplit.

Uz navedenu aktivnost održan je i sastanak predsjednika Saveza izviđača Hrvatske, Željka Roglića i predsjednika Hrvatskog radioamaterskog saveza,  Željka Pilata 9A2R, na kojem su dogovoreni oblici buduće suradnje ova dva Saveza.