Održana radionica HAKOM-a i HRS-a na temu praćenja i nadzora radioamaterskih frekvencija

U utorak, 10.12.2019. godine, u prostorijama Hrvatskog radioamaterskog saveza održana je prva radionica u sklopu projekta “Ishodi suradnje i rada HAKOM-a i HRS Povjerenstva za praćenje i nadzor radioamaterskih frekvencija“. Ciljevi ove radionice bili su:
– jačanje osobnih kompetencija radioamatera i bolja primjena i poštivanje radioamaterskog kodeksa i radioamaterskih pravila ponašanja;
– podizanje svijesti o potrebi kvalitetnog nadzora i praćenja radioamaterskih frekvencija na području Zagreba i okolice te još nekoliko većih gradova u RH;
– proaktivna suradnja s Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti (HAKOM) i drugim državnim tijelima u 2019. godini.

Više o svemu što se događalo na radionici pročitajte u iscrpnom izvještaju voditelja HRS-ovog Povjerenstva za nadzor radioamaterskog frekventnog spektra, Zdravko Varzića 9A6ADU.