Nova e-mail adresa Stručne službe HRS-a

Poštovani kolege i kolegice,
obavještavamo vas da Hrvatski radioamaterski savez uvodi novu e-mail adresu hrs@hamradio.hr koja će služiti kao službena mail adresa Saveza pa vas molimo da se ubuduće sva komunikacija elektroničkom poštom prema Stručnoj službi odvija preko hrs@hamradio.hr