Skip to main content

Sukladno usvojenom Planu rada HRS-a i Financijskom planu HRS-a za 2020. godinu Izvršni odbor Hrvatskoga radioamaterskog saveza raspisuje Natječaj za organizaciju sufinanciranje tečajeva za djecu i mlade te slijepe osobe iz područja operatorskog rada, radioamaterskih konstrukcija i amaterske radiogoniometrije u 2020. godini.
Prijave na natječaj otvorene su zaključno sa 30.9.2020. godine. Svaka udruga obvezna je najkasnije 15 (petnaest) dana po završetku tečaja dostaviti propisano izvješće.