Međunarodni susret mladih na HAM RADIO virtualnom sajmu

YOTA tim je pripremio godišnji Međunarodni susret mladih koji se održava na sajmu u subotu, 26. lipnja, od 0900 UTC u sobi Liechtenstein (HB0). Pristup ovoj sobi opisan je u DARC-ovom videu za pristup sajmu.