Skip to main content

Objavljeni su neslužbeni rezultati Kupa Jadrana i mogu se pogledati na KV robotu zajedno sa svim UBN raportima. Primjedbe i eventualne žalbe na neslužbene rezultate mogu se poslati na e-mail: kup.jadrana@hamradio.hr u roku od 7 dana.
73 de Zlatko, 9A2EU