Kup Jadrana i Super kup – službeni rezultati

Objavljeni su službeni rezultati Kupa Jadrana 2019 i mogu se pogledati na 9A HF robotu.

KV povjerenstvo je primilo dvije žalbe na neslužbene rezultate od 9A7A i 9A0AA. Žalba od 9A7A prihvaćena je kao osnovana i u skladu s tim korigirani su neslužbeni rezultati. Žalba od 9A0AA nije prihvaćena jer je sadržavala zvučni zapis koji je došao nakon isteka roka za slanje zvučnih zapisa pa to nismo mogli prihvatiti kao dokaz.

Klikom na link označen slovom D u zadnjem stupcu rezultata možete skinuti svoju elektroničku diplomu s oznakom plasmana u natjecanju.

Također su objavljeni i službeni rezultati Super KV Kupa za 2019. godinu

73 de Zlatko, 9A2EU