Skip to main content

Komentar na Uredbu o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2024. g.

By 08.03.2024.Iz saveza, Vijesti

Hrvatski radioamaterski savez izrazio je svoje neslaganje s Uredbom Vlade Republike Hrvatske.
Uredbu možete vidjeti OVDJE

Hrvatski radioamaterski savez je nacionalni strukovni savez tehničke kulture koji potiče, promiče i skrbi o razvitku tehničke kulture u Republici Hrvatskoj te omogućuje ostvarivanje zajedničkih potreba i interesa udruga tehničke kulture iz područja radijske komunikacijske tehnike. Kao član Hrvatske zajednice tehničke kulture Hrvatski radioamaterski savez se u potpunosti financira iz prihoda od igara na sreću putem Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi. Slijedom navedenoga Hrvatski radioamaterski savez se ne može se složiti s predloženim Nacrtom predmetne Uredbe, osobito s člankom 4.

Nadalje, Hrvatski radioamaterski savez smatra da je ovaj prijelog u direktnom neskladu s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (dalje: Strategija) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_13_230.html u skladu s čijim ciljevima Hrvatski radioamaterski savez predlaže i provodi svoje programe iz područja tehničke kulture, odnosno radijskih komunikacija.

Naime, u istoj toj Strategiji riječ(i) tehnički, tehnološki i/ili tehnologijski se spominje 120 puta kako bi se detaljnije i jasnije izrazili ciljevi same Strategije u izrazima poput: tehnološki napredak, tehnoloških revolucija, tehnološka sofisticiranost, informacijske tehnologija,tehnološke opremljenosti, tehnološke transformacije i tehnološki napredak, uvođenje novih tehnologija, proizvodnja visokotehnoloških proizvoda, tehnološka modernizacija, tehnološka transformacija,digitalne tehnologije,tehhnološke promjene, čiste tehnologije,digitalne tehnologije, tehnološke opremljenosti ,tehnološke promjene, informacijsko-komunikacijska tehnologija, biotehnologiju, prirodoslovno-tehnički razvoj, zelene tehnologije, tehnološki razvoj, znanstveno-tehničkoj razvijenosti i razmjeni, visokotehnološko gospodarstvo, digitalne tehnologije , napredne tehnologije , tehnoloških rješenja, inovativna tehnologija…

Izazovna vremena i okruženje ne smiju dati prostor za tehničko, tehnološko i tehnologijsko zaostajanje što se smanjenjem sedstava za razvoj i unarpređenje tehničke kulture direktno čini.

Obrazovni sustav RH nije u skladu s potrebama 21.stoljeća o čemu govori i sama Strategija prilikom razrađivanja strateških prioriteta: „Stanje na tržištu rada ukazuje na nedovoljnu usklađenost vještina radne snage s potrebama gospodarstva. Taj je problem naročito prisutan u segmentu strukovnih zanimanja i tehničkih strukovnih zanimanja. Zbog toga najviše poteškoća u pristupu tržištu rada imaju upravo mlade osobe koje nakon izlaska iz obrazovanja, a zbog nedostatka iskustva i vještina, ne pronalaze zaposlenje, pri čemu ne nastavljaju s obrazovanjem i ulaze u takozvani NEET status (engl. Not in Employment, Education or Training).“.

Smanjenjem ulaganja u tehničku kulturu , a samim time i u Hrvatski radioamaterski savez, odnosno u razvoj radijske komunikacijske tehnike, ne pridonosi se stvaranju jake i moderne nacije. Samo jake nacije mogu se oduprijeti izazovima koje suvremeni način života nosi.

Na temelju navedenog, Hrvatski radioamaterski savez smatra da prenesena sredstva iz 2023.godine trebaju biti dodijeljena i za programe javnih potreba RH u tehničkoj kulturu u 2024. minimalno u istom postotku kao u čl. 2. Nacrta Uredbe za 2024.godinu.

Također, Hrvatski radioamaterski savez smatra da bi raspodjela ukupnih sredstava od igara na sreću za tehničku kulturu trebala biti povećana sa sadašnjih 2.5% na minimalno 4% kako bi se moglo započeti s ostvarivanjem ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.