Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Statuta HRS-a i Poslovnika Skupštine HRS-a

Izvršni odbor HRS-a za sve članove Hrvatskoga radioamaterskog saveza otvara Javnu raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna Statuta Hrvatskoga radioamaterskog saveza i Poslovnika Skupštine Hrvatskoga radioamaterskog saveza.
Javna rasprava je otvorena do 6. travnja 2017. godine.
Primjedbe, komentare i prijedloge na pojedine članke prijedloga izmjena i dopuna Statuta i Poslovnika Skupštine HRS-a dostavite na priloženoj Tiskanici na mail: 9a0hrs@hamradio.hr ili na adresu: Hrvatski radioamaterski savez, Dalmatinska 12, 10 000 Zagreb, najkasnije do 6.4.2017. godine.

Predsjednik HRS-a
Željko Pilat, 9A2R