IARU HF – poziv na sudjelovanje

IARU HF natjecanje održava se 09. i 10. srpnja 2022. Ekipa HRS-a će sudjelovati kao 9A0HQ. Ako mislite da imate uvjete kvalitetno odraditi neki band/mode, javite se Saši 9A3AG na mob. 099 22 000 50.

Javite se do 19. lipnja 2022. koko bismo mogli napraviti raspored i organizirati što je potrebno.

Saša 9A3AG