Elektronička Skupština 2017. – rezultati glasovanja

Postupak elektroničkog glasanja zastupnika u Skupštini HRS-a trajao je od subote, 23. prosinca do petka, 29. prosinca 2017. godine – do 24,00 sata, a u njemu se sudjelovali svi zastupnici/zamjenici zastupnika u Skupštini HRS s valjanim vjerodajnicama.

U postupku elektroničkog zasjedanja odluke se donose natpolovičnom većinom glasova zastupnika/zamjenika zastupnika u Skupštini HRS-a. Od ukupnog broja od 95 zastupnika glasalo je 60 zastupnika/zamjenika zastupnika, što čini natpolovičnu većinu od ukupnog broja zastupnika, te Skupština može donositi pravovaljane odluke.

Većinom glasova zastupnika u Skupštini HRS-a usvojene su sljedeće odluke:
1. Sukladno Poslovniku Skupštine Hrvatskoga radioamaterskog saveza, Članak 20., stavak 7., imenuje se tajnica Marina Sirovica za zapisničara te Zdenko Blažičević i Zdravko Balen za ovjerovitelje zapisnika sa elektroničke Skupštine Hrvatskoga radioamaterskog saveza koja se održala u prosincu 2017. godine.
2. Usvaja se skraćeni zapisnik sa redovne Skupštine HRS-a održane 20. svibnja 2017. godine.
3. Usvaja se prijedlog Plana rada Hrvatskoga radioamaterskog saveza za 2018. godinu
4. Usvaja se prijedlog Financijskog plana Hrvatskoga radioamaterskog saveza za 2018. godinu

Skraćeni zapisnik elektroničkog zasjedanja Skupštine HRS-a (23. – 29.12.2017.) možete pročitati ovdje.

Tablicu s rezultatima glasanja zastupnika možete pogledati ovdje.

(Marina, 9A3AYM)