Skip to main content

9A0HQ – prijavljeni rezultati

By 17.07.2021.KV, Vijesti

9A0HQ – prijavljeni rezultati

U IARU HF World Championship 2021 9A0HQ ekipa
je sudjelovala u slijedećem sastavu:

Operateri:
9A1MB 9A2AJ 9A2KD 9A2R 9A2V 9A2ZI 9A3AAW 9A3AG 9A3AHQ 9A3AXS 9A3DF
9A3FRD 9A3ID 9A3LG 9A3MR 9A3OS 9A3QB 9A3SMS 9A3TR 9A3UCA 9A3VM 9A3XU
9A3XV 9A4DK 9A4DU 9A4M 9A5BWW 9A5CM 9A5DU 9A5IGY 9A5M 9A5ST 9A5W
9A5X 9A6NA 9A6TT 9A7AS 9A7C 9A7DM 9A7DX 9A7EU 9A7PP 9A7QQ 9A7R
9A7V 9A7W 9A7Z 9A8A 9A9A 9A9EE

Lokacije:
160 CW – 9A2AJ
160 SSB – 9A7A
80 CW – 9A8M
80 SSB – 9A2U
40 CW – 9A4M
40 SSB – 9A2L
20 CW – 9A7A
20 SSB – 9A1A
15 CW – 9A5D
15 SSB – 9A5Y
10 CW – 9A5D
10 SSB – 9A0KG
INBAND – 9A5M

Prijavljeni rezultat:

Saša 9A3AG