9A CW Contest 2021

Neslužbene rezultate 9A CW Contesta 2021 možete pogledati na HF robotu.
Sve eventualne primjedbe i žalbe možete poslati na e-mail: 9acw@9acw.org u roku 8 dana.

Zlatko, 9A2EU