Skip to main content

Hrvatski radioamaterski savez i izvršni organizator RK “Nikola Tesla” Bjelovar, od 14. do 16. rujna 2018. godine organizirali su 8. ARG kamp za mlade na Kamenitovcu kraj Bjelovara. U kampu je boravilo osmero mladih iz radio klubova Međimurje, Ozalj i domaćina RK “Nikola Tesla” Bjelovar. Više o ovome događnju pročitajte u izvještaju organizatora.