HOME-hrvhf
HOME-cc
NAPUTAK
UPLOAD EDI
QRB TEST
Activity
Super kup
FAQ
Admins mail
Admin prijava
HOME-DAC
HOME-CAC

Vi ste posjetitelj, broj 1040099 od 19.05.2007.g.   Online imamo posjetitelja: 24

UNAKRSNA PROVJERA (CROSS-CHECK)
RADIOAMATERSKIH NATJECATELJSKIH DNEVNIKA


Opširnije o CC programu


Za slanje log-a kliknite na "upload edi".
  Hf CLCC robot

1 - 20 Natjecanja u bazi podataka /328       -> 0 1 2 3 4 5   6   "Pregled svih natjecanja"
Contest Date Contest name (click to view) start (utc) end (utc) deadline (local) K Calls Logs Qsos Check Stati
stics
BC Adm
ins
15.05.2022.
 07:00  15.05.2022. 12:00  23.05.2022. 23:59  K   128  211  7348  32
     
07.05.2022.  Hrvatski proljetni UKV kup 2022.  14:00  08.05.2022. 14:00   Rezultati privremeni  K   546  964  60521  749
     
17.04.2022.
 07:00  17.04.2022. 12:00   Rezultati privremeni  K   109  191  4395  39
     
20.03.2022.
 07:00  20.03.2022. 12:00   Rezultati privremeni  K   137  199  5920  27
     
05.03.2022.  Hrvatski zimski UKV kup 2022.  14:00  06.03.2022. 14:00   Rezultati privremeni  K   1039  1721  79494  1588
     
20.02.2022.
 07:00  20.02.2022. 12:00   Rezultati privremeni  K   128  197  5493  28
     
16.01.2022.  9A Activity - 1. period 2022.  07:00  16.01.2022. 12:00   Rezultati privremeni  K   114  187  5760  28
     
21.11.2021.  9A Activity - 11. period 2021.  07:00  21.11.2021. 12:00   Rezultati su službeni  K   140  211  6371  33
     
06.11.2021.  9A CW VHF contest 2021.  14:00  07.11.2021. 14:00   Rezultati su službeni  K   641  641  61769  576
     
17.10.2021.
 07:00  17.10.2021. 12:00   Rezultati su službeni  K   150  229  7658  36
     
02.10.2021.  IARU R1 UHF/SHF 2021.  14:00  03.10.2021. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   83  125  5263  0
     
19.09.2021.
 07:00  19.09.2021. 12:00   Rezultati su službeni  K   142  214  6952  31
     
04.09.2021.  IARU R1 VHF contest 2021.  14:00  05.09.2021. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   124  124  18815  1
     
15.08.2021.
 07:00  15.08.2021. 12:00   Rezultati su službeni  K   154  240  8466  37
     
08.08.2021.  Alpe Adria VHF contest 2021.  06:00  08.08.2021. 14:00   Rezultati su službeni  K   398  398  29255  2
     
18.07.2021.
 07:00  18.07.2021. 12:00   Rezultati su službeni  K   161  257  8121  40
     
17.07.2021.   IARU R1 70 MHz contest 2021.  14:00  18.07.2021. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   9  9  129  0
     
03.07.2021.
 14:00  04.07.2021. 14:00   Rezultati su službeni  K   1540  2651  149782  2381
     
20.06.2021.
 07:00  20.06.2021. 15:00   Rezultati su službeni  K   303  524  15665  35
     
19.06.2021.  IARU R1 50 MHz contest 2021.  14:00  20.06.2021. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   66  78  9685  0
     
05.06.2021.  9A microwave contest 2021.  14:00  06.06.2021. 14:00   Rezultati su službeni  K   160  313  6665  265
     
16.05.2021.
 07:00  16.05.2021. 12:00   Rezultati su službeni  K   174  288  8159  50
     
01.05.2021.  Hrvatski proljetni UKV kup 2021.  14:00  02.05.2021. 14:00   Rezultati su službeni  K   1183  1920  84444  1717
     
18.04.2021.
 07:00  18.04.2021. 12:00   Rezultati su službeni  K   163  279  6866  45
     
21.03.2021.
 07:00  21.03.2021. 12:00   Rezultati su službeni  K   160  258  6991  49
     
06.03.2021.  Hrvatski zimski UKV kup 2021.  14:00  07.03.2021. 14:00   Rezultati su službeni  K   737  1164  48717  1006
     
21.02.2021.
 07:00  21.02.2021. 12:00   Rezultati su službeni  K   157  252  7223  49
     
17.01.2021.  9A Activity - 1. period 2021.  07:00  17.01.2021. 12:00   Rezultati su službeni  K   139  217  4553  60
     
15.11.2020.  9A Activity - 11. period 2020.  07:00  15.11.2020. 12:00   Rezultati su službeni  K   114  204  4764  17
     
07.11.2020.  9A CW VHF contest 2020.  14:00  08.11.2020. 14:00   Rezultati su službeni  K   822  822  81792  743
     
18.10.2020.
 07:00  18.10.2020. 12:00   Rezultati su službeni  K   136  224  6540  16
     
03.10.2020.  IARU R1 UHF/SHF 2020.  14:00  04.10.2020. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   77  123  5003  0
     
20.09.2020.
 07:00  20.09.2020. 12:00   Rezultati su službeni  K   149  235  7883  1
     
05.09.2020.  IARU R1 VHF contest 2020.  14:00  06.09.2020. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   146  146  22347  1
     
16.08.2020.
 07:00  16.08.2020. 12:00   Rezultati su službeni  K   128  199  6073  20
     
02.08.2020.  Alpe Adria VHF contest 2020.  06:00  02.08.2020. 14:00   Rezultati su službeni  K   407  407  29699  0
     
19.07.2020.
 07:00  19.07.2020. 12:00   Rezultati su službeni  K   131  215  6614  17
     
04.07.2020.
 14:00  05.07.2020. 14:00   Rezultati su službeni  K   546  954  46759  675
     
21.06.2020.
 07:00  21.06.2020. 15:00   Rezultati su službeni  K   288  518  11709  18
     
20.06.2020.  IARU R1 50/70 MHz contest 2020.  14:00  21.06.2020. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   54  59  5643  0
     
06.06.2020.  9A microwave contest 2020.  14:00  07.06.2020. 14:00   Rezultati su službeni  K   61  150  3123  95
     
17.05.2020.
 07:00  17.05.2020. 12:00   Rezultati su službeni  K   141  230  6173  13
     
02.05.2020.  Hrvatski proljetni UKV kup 2020.  14:00  03.05.2020. 14:00   Rezultati su službeni  K   370  611  18916  417
     
19.04.2020.
 07:00  19.04.2020. 12:00   Rezultati su službeni  K   141  229  5370  17
     
15.03.2020.
 07:00  15.03.2020. 12:00   Rezultati su službeni  K   126  191  4711  13
     
07.03.2020.  Hrvatski zimski UKV kup 2020.  14:00  08.03.2020. 14:00   Rezultati su službeni  K   504  859  37228  705
     
16.02.2020.
 07:00  16.02.2020. 12:00   Rezultati su službeni  K   104  161  4277  0
     
19.01.2020.  9A Activity - 1. period 2020.  07:00  19.01.2020. 12:00   Rezultati su službeni  K   76  121  2142  1
     
17.11.2019.  9A Activity - 11. period 2019.  07:00  17.11.2019. 12:00   Rezultati su službeni  K   116  157  4515  20
     
02.11.2019.  9A CW VHF contest 2019.  14:00  03.11.2019. 14:00   Rezultati su službeni  K   313  313  34683  255
     
20.10.2019.
 07:00  20.10.2019. 12:00   Rezultati su službeni  K   140  176  6987  16
     
05.10.2019.  IARU R1 UHF/SHF 2019.  14:00  06.10.2019. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   68  128  4704  0
     
15.09.2019.
 07:00  15.09.2019. 12:00   Rezultati su službeni  K   138  176  7070  17
     
07.09.2019.  IARU R1 VHF contest 2019.  14:00  08.09.2019. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   128  128  16086  0
     
18.08.2019.
 07:00  18.08.2019. 12:00   Rezultati su službeni  K   127  164  6150  21
     
04.08.2019.  Alpe Adria VHF contest 2019.  06:00  04.08.2019. 14:00   Rezultati su službeni  K   360  360  27382  0
     
21.07.2019.
 07:00  21.07.2019. 12:00   Rezultati su službeni  K   134  185  7137  26
     
06.07.2019.
 14:00  07.07.2019. 14:00   Rezultati su službeni  K   239  432  29071  163
     
16.06.2019.
 07:00  16.06.2019. 15:00   Rezultati privremeni  K   207  349  9152  20
     
15.06.2019.  IARU R1 50/70 MHz contest 2019.  14:00  16.06.2019. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   40  41  4150  0
     
01.06.2019.  9A microwave contest 2019.  14:00  02.06.2019. 14:00   Rezultati su službeni  K   124  296  6607  248
     
19.05.2019.
 07:00  19.05.2019. 12:00   Rezultati su službeni  K   133  180  7183  24
     
04.05.2019.  Hrvatski proljetni UKV kup 2019.  14:00  05.05.2019. 14:00   Rezultati su službeni  K   474  795  36947  611
     
21.04.2019.
 07:00  21.04.2019. 12:00   Rezultati su službeni  K   109  141  4249  16
     
17.03.2019.  9A Activity - 3. period 2019.  07:00  17.03.2019. 12:00   Rezultati su službeni  K   124  164  4858  28
     
02.03.2019.  Hrvatski zimski UKV kup 2019.  14:00  03.03.2019. 14:00   Rezultati su službeni  K   720  1227  61572  1102
     
17.02.2019.
 07:00  17.02.2019. 12:00   Rezultati su službeni  K   110  146  4876  2
     
20.01.2019.  9A Activity - 1. period 2019.  07:00  20.01.2019. 12:00   Rezultati su službeni  K   81  120  2957  0
     
18.11.2018.  9A Activity - 11. period 2018.  07:00  18.11.2018. 12:00   Rezultati su službeni  K   104  130  3522  4
     
03.11.2018.  9A CW VHF contest 2018.  14:00  04.11.2018. 14:00   Rezultati su službeni  K   465  465  48508  402
     
21.10.2018.
 07:00  21.10.2018. 12:00   Rezultati su službeni  K   148  180  7025  24
     
06.10.2018.  IARU R1 UHF/SHF contest 2018.  14:00  07.10.2018. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   65  105  4123  0
     
16.09.2018.
 07:00  16.09.2018. 12:00   Rezultati su službeni  K   131  165  6358  25
     
01.09.2018.  IARU R1 VHF contest 2018.  14:00  02.09.2018. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   104  104  13231  1
     
19.08.2018.
 07:00  19.08.2018. 12:00   Rezultati su službeni  K   116  150  5315  27
     
05.08.2018.  Alpe Adria VHF contest 2018.  07:00  05.08.2018. 15:00   Prijavljeni rezultati  K   117  117  10295  1
     
15.07.2018.
 07:00  15.07.2018. 12:00   Rezultati su službeni  K   106  126  4611  21
     
07.07.2018.
 14:00  08.07.2018. 14:00   Rezultati su službeni  K   831  1606  112702  1396
     
17.06.2018.
 07:00  17.06.2018. 15:00   Rezultati su službeni  K   137  187  6018  21
     
16.06.2018.
 08:00  17.06.2018. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   44  47  2855  1
     
02.06.2018.
 14:00  03.06.2018. 14:00   Rezultati su službeni  K   227  508  11438  467
     
20.05.2018.
 07:00  20.05.2018. 12:00   Rezultati su službeni  K   140  178  6657  19
     
05.05.2018.
 14:00  06.05.2018. 14:00   Rezultati su službeni  K   587  1037  61864  846
     
15.04.2018.
 07:00  15.04.2018. 12:00   Rezultati su službeni  K   120  151  4805  20
     
18.03.2018.  9A Activity - 3. period 2018.  07:00  18.03.2018. 12:00   Rezultati su službeni  K   98  127  3220  23
     
03.03.2018.  Hrvatski zimski UKV kup 2018.  14:00  04.03.2018. 14:00   Rezultati su službeni  K   398  690  32407  580
     
18.02.2018.
 07:00  18.02.2018. 12:00   Rezultati su službeni  K   88  115  3561  0
     
21.01.2018.  9A Activity - 1. period 2018.  07:00  21.01.2018. 12:00   Rezultati su službeni  K   78  104  2815  1
     
19.11.2017.
 07:00  19.11.2017. 12:00   Rezultati su službeni  K   86  113  3181  15
     
04.11.2017.  9A CW VHF contest 2017.  14:00  05.11.2017. 14:00   Rezultati su službeni  K   379  379  45677  318
     
15.10.2017.
 07:00  15.10.2017. 12:00   Rezultati su službeni  K   122  147  6360  12
     
07.10.2017.  IARU R1 UHF/SHF 2017.  14:00  08.10.2017. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   74  119  4840  0
     
17.09.2017.
 07:00  17.09.2017. 12:00   Rezultati su službeni  K   108  133  4258  1
     
02.09.2017.  IARU R1 VHF contest 2017.  14:00  03.09.2017. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   126  126  15067  1
     
20.08.2017.
 07:00  20.08.2017. 12:00   Rezultati su službeni  K   88  110  3946  1
     
06.08.2017.  Alpe Adria VHF contest 2017.  07:00  06.08.2017. 15:00   Rezultati su službeni  K   291  291  22392  4
     
16.07.2017.
 07:00  16.07.2017. 12:00   Rezultati su službeni  K   98  128  4575  0
     
01.07.2017.
 14:00  02.07.2017. 14:00   Rezultati su službeni  K   600  1067  74621  844
     
18.06.2017.
 07:00  18.06.2017. 15:00   Rezultati su službeni  K   183  312  7407  0
     
17.06.2017.
 08:00  18.06.2017. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   68  77  9574  0
     
03.06.2017.  9A microwave contest 2017.  14:00  04.06.2017. 14:00   Rezultati su službeni  K   130  338  6106  292
     
21.05.2017.
 07:00  21.05.2017. 12:00   Rezultati su službeni  K   90  110  4053  0
     
06.05.2017.  Hrvatski proljetni UKV kup 2017.  14:00  07.05.2017. 14:00   Rezultati su službeni  K   686  1204  68453  1013
     
16.04.2017.
 07:00  16.04.2017. 12:00   Rezultati su službeni  K   102  124  3837  26
     
19.03.2017.  9A Activity - 3. period 2017.  07:00  19.03.2017. 12:00   Rezultati su službeni  K   118  155  4503  43
     
04.03.2017.  Hrvatski zimski UKV kup 2017.  14:00  05.03.2017. 14:00   Rezultati su službeni  K   506  862  44510  701
     
19.02.2017.
 07:00  19.02.2017. 12:00   Rezultati su službeni  K   92  117  3955  1
     
15.01.2017.  9A Activity - 1. period 2017.  07:00  15.01.2017. 12:00   Rezultati su službeni  K   72  92  2497  2
     
20.11.2016.  9A Activity - 11. period 2016.  07:00  20.11.2016. 12:00   Rezultati su službeni  K   98  125  3851  18
     
05.11.2016.  9A CW VHF contest 2016.  14:00  06.11.2016. 14:00   Rezultati su službeni  K   558  558  55950  490
     
16.10.2016.
 07:00  16.10.2016. 12:00   Rezultati su službeni  K   112  141  5812  2
     
01.10.2016.  IARU R1 UHF/SHF contest 2016.  14:00  02.10.2016. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   57  99  4045  0
     
18.09.2016.
 07:00  18.09.2016. 12:00   Rezultati su službeni  K   109  136  5253  0
     
03.09.2016.  IARU R1 VHF contest 2016.  14:00  04.09.2016. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   1266  1266  161214  3
     
31.08.2016.  Test-for-S53WW-IARU R1  14:00  01.09.2016. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   1281  1281  161948  0
     
21.08.2016.
 07:00  21.08.2016. 12:00   Rezultati su službeni  K   79  95  3987  0
     
07.08.2016.  Alpe Adria VHF contest 2016.  07:00  07.08.2016. 15:00   Rezultati su službeni  K   290  290  24570  2
     
17.07.2016.
 07:00  17.07.2016. 12:00   Rezultati su službeni  K   97  122  5654  1
     
02.07.2016.
 14:00  03.07.2016. 14:00   Rezultati su službeni  K   1054  1995  130759  1747
     
19.06.2016.
 07:00  19.06.2016. 15:00   Rezultati su službeni  K   153  255  6225  1
     
18.06.2016.
 08:00  19.06.2016. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   54  59  5568  3
     
04.06.2016.  9A microwave contest 2016.  14:00  05.06.2016. 14:00   Rezultati su službeni  K   368  825  17988  784
     
15.05.2016.
 07:00  15.05.2016. 12:00   Rezultati su službeni  K   121  174  5463  42
     
07.05.2016.  Hrvatski proljetni UKV kup 2016.  14:00  08.05.2016. 14:00   Rezultati su službeni  K   1235  2215  122774  2042
     
17.04.2016.
 07:00  17.04.2016. 12:00   Rezultati su službeni  K   138  181  6439  48
     
20.03.2016.
 07:00  20.03.2016. 12:00   Rezultati su službeni  K   123  160  5154  51
     
05.03.2016.  Hrvatski zimski UKV kup 2016.  14:00  06.03.2016. 14:00   Rezultati su službeni  K   1005  1714  89048  1583
     
21.02.2016.
 07:00  21.02.2016. 12:00   Rezultati su službeni  K   87  106  3672  0
     
17.01.2016.  9A Activity - 1. period 2016.  07:00  17.01.2016. 12:00   Rezultati su službeni  K   85  104  2939  0
     
15.11.2015.  9A Activity - 11. period 2015.  07:00  15.11.2015. 12:00   Rezultati su službeni  K   93  117  3519  24
     
07.11.2015.  9A CW VHF contest 2015.  14:00  08.11.2015. 14:00   Rezultati su službeni  K   591  591  68906  523
     
18.10.2015.
 07:00  18.10.2015. 12:00   Rezultati su službeni  K   117  144  6527  19
     
03.10.2015.  IARU R1 UHF/SHF 2015.  14:00  04.10.2015. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   76  130  5071  0
     
20.09.2015.
 07:00  20.09.2015. 12:00   Rezultati su službeni  K   126  166  6359  30
     
05.09.2015.  IARU R1 VHF contest 2015.  14:00  06.09.2015. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   98  98  13768  1
     
02.09.2015.  Test for italian admin  14:00  03.09.2015. 14:00   Rezultati privremeni  K   108  108  7430  0
    A
16.08.2015.  9A Activity - 8. period 2015.  07:00  16.08.2015. 12:00   Rezultati su službeni  K   102  135  5010  26
     
02.08.2015.  Alpe Adria VHF contest 2015.  07:00  02.08.2015. 15:00   Rezultati su službeni  K   297  297  25038  0
     
19.07.2015.
 07:00  19.07.2015. 12:00   Rezultati su službeni  K   122  149  7607  20
     
04.07.2015.
 14:00  05.07.2015. 14:00   Rezultati privremeni  K   1109  2078  139412  1812
     
21.06.2015.
 07:00  21.06.2015. 15:00   Rezultati su službeni  K   212  338  9030  24
     
20.06.2015.
 08:00  21.06.2015. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   81  92  8044  2
     
06.06.2015.  9A microwave contest 2015.  14:00  07.06.2015. 14:00   Rezultati su službeni  K   381  894  21679  849
     
17.05.2015.
 07:00  17.05.2015. 12:00   Rezultati su službeni  K   130  169  7495  32
     
02.05.2015.  Hrvatski proljetni UKV kup 2015.  14:00  03.05.2015. 14:00   Rezultati su službeni  K   1226  2205  133919  2013
     
19.04.2015.
 07:00  19.04.2015. 12:00   Rezultati su službeni  K   115  142  5028  27
     
15.03.2015.  9A Activity - 3. period 2015.  07:00  15.03.2015. 12:00   Rezultati su službeni  K   106  135  3864  32
     
07.03.2015.  Hrvatski zimski UKV kup 2015.  14:00  08.03.2015. 14:00   Rezultati su službeni  K   1062  1847  109737  1732
     
15.02.2015.
 07:00  15.02.2015. 12:00   Rezultati su službeni  K   111  126  4705  0
     
18.01.2015.  9A Activity - 1. period 2015.  07:00  18.01.2015. 12:00   Rezultati su službeni  K   95  114  4012  0
     
16.11.2014.  9A Activity - 11. period 2014.  07:00  16.11.2014. 12:00   Rezultati su službeni  K   99  124  4044  26
     
01.11.2014.  9A CW VHF contest 2014.  14:00  02.11.2014. 14:00   Rezultati su službeni  K   547  547  66000  489
     
19.10.2014.
 07:00  19.10.2014. 12:00   Rezultati su službeni  K   146  174  8527  25
     
04.10.2014.  IARU R1 UHF/SHF 2014.  14:00  05.10.2014. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   77  131  5313  0
     
21.09.2014.
 07:00  21.09.2014. 12:00   Rezultati su službeni  K   127  160  5959  28
     
06.09.2014.  IARU R1 VHF contest 2014.  14:00  07.09.2014. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   128  128  17118  1
     
17.08.2014.  9A Activity - 8. period 2014.  07:00  17.08.2014. 12:00   Rezultati su službeni  K   95  127  4341  25
     
03.08.2014.  Alpe Adria VHF contest 2014.  07:00  03.08.2014. 15:00   Prijavljeni rezultati  K   137  137  12183  0
     
20.07.2014.
 07:00  20.07.2014. 12:00   Rezultati su službeni  K   121  157  6630  24
     
05.07.2014.
 14:00  06.07.2014. 14:00   Rezultati su službeni  K   1046  1994  143030  1766
     
22.06.2014.  Alpe_Adria U/SHF 2014.  07:00  22.06.2014. 15:00   Prijavljeni rezultati  K   53  101  2052  0
     
21.06.2014.
 08:00  22.06.2014. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   55  59  3850  1
     
15.06.2014.
 07:00  15.06.2014. 12:00   Rezultati su službeni  K   104  135  4501  24
     
07.06.2014.  9A microwave contest 2014  14:00  08.06.2014. 14:00   Rezultati su službeni  K   327  817  15649  773
     
18.05.2014.
 07:00  18.05.2014. 12:00   Rezultati su službeni  K   103  151  4707  31
     
03.05.2014.
 14:00  04.05.2014. 14:00   Rezultati su službeni  K   1202  2117  129958  1964
     
20.04.2014.
 07:00  20.04.2014. 12:00   Rezultati su službeni  K   96  123  3258  27
     
16.03.2014.  9A Activity - 3. period 2014.  07:00  16.03.2014. 12:00   Rezultati su službeni  K   114  154  4049  36
     
01.03.2014.  Hrvatski zimski UKV kup 2014.  14:00  02.03.2014. 14:00   Rezultati su službeni  K   1063  1835  97860  1697
     
16.02.2014.
 07:00  16.02.2014. 12:00   Rezultati su službeni  K   109  136  4155  2
     
19.01.2014.  9A Activity - 1. period 2014.  07:00  19.01.2014. 12:00   Rezultati su službeni  K   90  107  3002  0
     
17.11.2013.  9A Activity - 11. period 2013.  07:00  17.11.2013. 12:00   Rezultati su službeni  K   80  102  3906  0
     
02.11.2013.   9A CW VHF contest 2013  14:00  03.11.2013. 14:00   Rezultati su službeni  K   542  542  60353  483
     
20.10.2013.  9A Activity - 10. period 2013.  07:00  20.10.2013. 12:00   Rezultati su službeni  K   128  154  6747  16
     
05.10.2013.   IARU R1 UHF/SHF 2013  14:00  06.10.2013. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   340  660  28981  541
     
15.09.2013.
 07:00  15.09.2013. 12:00   Rezultati su službeni  K   112  135  6207  0
     
07.09.2013.
 14:00  08.09.2013. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   874  874  122123  745
     
18.08.2013.
 07:00  18.08.2013. 12:00   Rezultati su službeni  K   114  128  6804  0
    A
04.08.2013.  Alpe Adria VHF contest  07:00  04.08.2013. 15:00   Rezultati su službeni  K   298  298  26186  1
     
21.07.2013.
 07:00  21.07.2013. 12:00   Rezultati su službeni  K   101  117  6151  5
     
06.07.2013.
 14:00  07.07.2013. 14:00   Rezultati su službeni  K   1319  2386  172163  2046
    A
22.06.2013.  9A VHF QRP contest 2013.  08:00  22.06.2013. 13:00   Rezultati su službeni  K   36  36  776  0
     
16.06.2013.
 07:00  16.06.2013. 15:00   Rezultati su službeni  K   182  288  8455  0
     
15.06.2013.  IARU R1 50 MHz contest 2013.  07:00  15.06.2013. 12:00   Prijavljeni rezultati  K   33  33  2991  3
     
01.06.2013.  9A microwave contest 2013  14:00  02.06.2013. 14:00   Rezultati su službeni  K   218  424  10205  381
     
19.05.2013.
 07:00  19.05.2013. 12:00   Rezultati su službeni  K   130  179  6469  37
     
04.05.2013.
 14:00  05.05.2013. 14:00   Rezultati su službeni  K   1298  2287  148665  2108
     
21.04.2013.
 07:00  21.04.2013. 12:00   Rezultati su službeni  K   130  164  5704  32
     
17.03.2013.  9A Activity - 3. period 2013.  07:00  17.03.2013. 12:00   Rezultati su službeni  K   100  137  3714  39
     
02.03.2013.  Hrvatski zimski UKV kup 2013.  14:00  03.03.2013. 14:00   Rezultati su službeni  K   1192  2042  110519  1874
     
17.02.2013.
 07:00  17.02.2013. 12:00   Rezultati su službeni  K   110  135  3826  4
     
20.01.2013.  9A Activity - 1. period 2013.  07:00  20.01.2013. 12:00   Rezultati su službeni  K   82  103  2512  0
     
18.11.2012.  9A Activity 11. period  07:00  18.11.2012. 12:00   Rezultati su službeni  K   76  94  2956  1
     
03.11.2012.   9A CW VHF contest 2012  14:00  04.11.2012. 14:00   Rezultati su službeni  K   478  478  51675  424
     
21.10.2012.  9A Activity 10. period  07:00  21.10.2012. 12:00   Rezultati su službeni  K   92  109  5079  3
     
06.10.2012.   IARU R1 UHF/SHF 2012  14:00  07.10.2012. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   531  943  38760  839
     
16.09.2012.
 07:00  16.09.2012. 12:00   Rezultati su službeni  K   124  150  5841  24
     
01.09.2012.
 14:00  02.09.2012. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   924  924  141446  796
     
19.08.2012.
 07:00  19.08.2012. 12:00   Rezultati su službeni  K   108  125  5626  18
     
05.08.2012.  Alpe Adria VHF contest  07:00  05.08.2012. 15:00   Rezultati su službeni  K   272  272  23781  8
    A
04.08.2012.  ZAGREB FM contest  14:00  05.08.2012. 14:00   Rezultati su službeni  K   4  4  100  0
     
15.07.2012.
 07:00  15.07.2012. 12:00   Rezultati su službeni  K   100  118  4401  12
     
07.07.2012.
 14:00  08.07.2012. 14:00   Rezultati su službeni  K   1366  2449  176307  2210
    A
17.06.2012.
 07:00  17.06.2012. 15:00   Prijavljeni rezultati  K   181  289  7364  22
    A
16.06.2012.  IARU R1 50 MHz contest 2012.  14:00  17.06.2012. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   41  41  4413  0
     
02.06.2012.
 14:00  03.06.2012. 14:00   Rezultati su službeni  K   250  557  11054  499
     
20.05.2012.
 07:00  20.05.2012. 12:00   Rezultati su službeni  K   128  167  6878  26
     
05.05.2012.
 14:00  06.05.2012. 14:00   Rezultati su službeni  K   1249  2172  142345  1960
    A
15.04.2012.
 07:00  15.04.2012. 12:00   Rezultati su službeni  K   106  132  4866  29
     
07.04.2012.  ZAGREB FM CONTEST  14:00  08.04.2012. 14:00   Rezultati su službeni  K   30  30  670  0
    A
18.03.2012.  9A Activity 3. period  07:00  18.03.2012. 12:00   Rezultati su službeni  K   109  128  4007  35
     
03.03.2012.  Hrvatski zimski UKV kup 2012.  14:00  04.03.2012. 14:00   Rezultati su službeni  K   1171  1961  121701  1772
     
19.02.2012.
 07:00  19.02.2012. 12:00   Rezultati su službeni  K   96  107  4072  0
     
15.01.2012.
 07:00  15.01.2012. 12:00   Rezultati su službeni  K   80  87  3343  0
    A
20.11.2011.
 07:00  20.11.2011. 12:00   Rezultati su službeni  K   92  102  4129  15
     
05.11.2011.
 14:00  06.11.2011. 14:00   Rezultati su službeni  K   517  517  63183  462
     
16.10.2011.
 07:00  16.10.2011. 12:00   Rezultati su službeni  K   136  154  6843  10
     
01.10.2011.   IARU R1 UHF/SHF 2011  14:00  02.10.2011. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   610  1096  54944  970
     
18.09.2011.
 07:00  18.09.2011. 12:00   Rezultati su službeni  K   109  118  5528  0
     
03.09.2011.
 14:00  04.09.2011. 14:00   Rezultati su službeni  K   1148  1148  168576  1030
    A
21.08.2011.
 07:00  21.08.2011. 12:00   Rezultati su službeni  K   105  115  6806  0
     
07.08.2011.  Alpe Adria VHF contest  07:00  07.08.2011. 15:00   Rezultati su službeni  K   265  265  24898  2
    A
06.08.2011.  ZAGREB FM contest  14:00  07.08.2011. 14:00   Rezultati su službeni  K   15  15  560  2
    A
17.07.2011.
 07:00  17.07.2011. 12:00   Rezultati su službeni  K   104  116  6500  0
     
02.07.2011.
 14:00  03.07.2011. 14:00   Rezultati su službeni  K   1445  2332  156690  2104
    A
19.06.2011.
 07:00  19.06.2011. 15:00   Rezultati su službeni  K   150  220  6328  0
    A
18.06.2011.  IARU R1 50 MHz contest 2011.  14:00  19.06.2011. 14:00   Rezultati su službeni  K   79  79  7361  43
     
04.06.2011.
 14:00  05.06.2011. 14:00   Rezultati su službeni  K   327  690  17172  633
    A
21.05.2011.  Croatian 50/70 MHz contest  12:00  21.05.2011. 17:00   Rezultati su službeni  K   25  28  1401  0
     
15.05.2011.
 07:00  15.05.2011. 12:00   Rezultati su službeni  K   129  173  6637  28
     
07.05.2011.
 14:00  08.05.2011. 14:00   Rezultati su službeni  K   1149  1973  130557  1762
    A
17.04.2011.
 07:00  17.04.2011. 12:00   Rezultati su službeni  K   129  161  6834  23
    A
02.04.2011.  ZAGREB FM CONTEST  14:00  03.04.2011. 14:00   Rezultati su službeni  K   54  54  2019  2
    A
20.03.2011.
 07:00  20.03.2011. 12:00   Rezultati su službeni  K   122  148  5392  26
     
05.03.2011.  Hrvatski zimski UKV kup 2011.  14:00  06.03.2011. 14:00   Rezultati su službeni  K   1090  1824  116236  1641
     
20.02.2011.
 07:00  20.02.2011. 12:00   Rezultati su službeni  K   102  123  5536  0
     
16.01.2011.
 07:00  16.01.2011. 12:00   Rezultati su službeni  K   105  120  5461  0
    A
21.11.2010.
 07:00  21.11.2010. 12:00   Rezultati su službeni  K   110  130  5804  24
     
06.11.2010.
 14:00  07.11.2010. 14:00   Rezultati su službeni  K   436  436  45456  377
     
17.10.2010.
 07:00  17.10.2010. 12:00   Rezultati su službeni  K   129  151  7921  23
    A
02.10.2010.  IARU R1 UHF/SHF 2010  14:00  03.10.2010. 14:00   Rezultati su službeni  K   428  732  36599  614
     
19.09.2010.
 07:00  19.09.2010. 12:00   Rezultati su službeni  K   102  114  5149  14
     
04.09.2010.
 14:00  05.09.2010. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   672  672  102900  524
    A
15.08.2010.
 07:00  15.08.2010. 12:00   Rezultati su službeni  K   126  142  7626  13
     
08.08.2010.  Alpe Adria VHF contest  07:00  08.08.2010. 15:00   Rezultati su službeni  K   89  89  8262  2
     
07.08.2010.  ZAGREB FM CONTEST  14:00  08.08.2010. 14:00   Rezultati su službeni  K   34  34  1078  0
    A
18.07.2010.
 07:00  18.07.2010. 12:00   Rezultati su službeni  K   105  125  5833  17
     
03.07.2010.
 14:00  04.07.2010. 14:00   Rezultati su službeni  K   802  1145  83963  930
    A
20.06.2010.
 07:00  20.06.2010. 15:00   Rezultati su službeni  K   96  123  5169  7
     
19.06.2010.  IARU R1 50 MHz contest 2010.  14:00  20.06.2010. 14:00   Rezultati su službeni  K   72  72  16309  43
     
05.06.2010.
 14:00  06.06.2010. 14:00   Rezultati su službeni  K   282  411  10955  353
     
16.05.2010.
 07:00  16.05.2010. 12:00   Rezultati su službeni  K   138  158  7698  19
     
15.05.2010.  Croatian 50/70 MHz contest  12:00  15.05.2010. 17:00   Rezultati su službeni  K   26  29  770  1
     
01.05.2010.
 14:00  02.05.2010. 14:00   Rezultati su službeni  K   767  1062  78526  871
    A
18.04.2010.
 07:00  18.04.2010. 12:00   Rezultati su službeni  K   121  141  7318  9
     
03.04.2010.  ZAGREB FM CONTEST  14:00  04.04.2010. 14:00   Rezultati su službeni  K   55  55  2153  1
    A
21.03.2010.
 07:00  21.03.2010. 12:00   Rezultati su službeni  K   110  120  5979  13
     
06.03.2010.  Hrvatski zimski UKV kup 2010.  14:00  07.03.2010. 14:00   Rezultati su službeni  K   692  891  55798  761
     
21.02.2010.  9A Activity 2. period  07:00  21.02.2010. 12:00   Rezultati su službeni  K   71  74  2995  0
     
17.01.2010.
 07:00  17.01.2010. 12:00   Rezultati su službeni  K   99  108  4528  0
    A
15.11.2009.
 07:00  15.11.2009. 12:00   Rezultati su službeni  K   78  91  3706  5
    A
07.11.2009.   9A CW VHF contest 2009  14:00  08.11.2009. 14:00   Rezultati su službeni  K   193  193  24472  146
     
18.10.2009.
 07:00  18.10.2009. 12:00   Rezultati su službeni  K   124  145  6791  5
     
03.10.2009.  IARU R1 UHF/SHF 2009  14:00  04.10.2009. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   490  861  42365  770
     
20.09.2009.
 07:00  20.09.2009. 12:00   Rezultati su službeni  K   109  132  6343  27
    A
05.09.2009.
 14:00  06.09.2009. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   815  815  131104  663
    A
16.08.2009.
 07:00  16.08.2009. 12:00   Rezultati su službeni  K   117  130  7636  9
    A
02.08.2009.  Alpe Adria VHF contest  07:00  02.08.2009. 15:00   Rezultati su službeni  K   273  273  28112  0
     
01.08.2009.  ZAGREB FM CONTEST  14:00  02.08.2009. 14:00   Rezultati su službeni  K   55  55  2896  0
    A
19.07.2009.
 07:00  19.07.2009. 12:00   Rezultati su službeni  K   100  108  6017  0
     
04.07.2009.
 14:00  05.07.2009. 14:00   Rezultati su službeni  K   653  945  85168  772
     
21.06.2009.
 07:00  21.06.2009. 15:00   Rezultati su službeni  K   117  160  5952  58
     
20.06.2009.  IARU R1 50 MHz contest 2009.  14:00  21.06.2009. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   26  26  3761  1
    A
06.06.2009.
 14:00  07.06.2009. 14:00   Rezultati su službeni  K   78  85  4262  0
    A
17.05.2009.
 07:00  17.05.2009. 12:00   Rezultati su službeni  K   121  150  8488  40
    A
16.05.2009.  Croatian 50/70 MHz contest  12:00  16.05.2009. 17:00   Rezultati su službeni  K   34  40  1431  0
    A
02.05.2009.
 14:00  03.05.2009. 14:00   Rezultati su službeni  K   139  194  13677  1
    A
19.04.2009.
 07:00  19.04.2009. 12:00   Rezultati su službeni  K   86  99  5350  4
    A
04.04.2009.  ZAGREB FM CONTEST  14:00  05.04.2009. 14:00   Rezultati su službeni  K   78  78  4270  1
    A
15.03.2009.
 07:00  15.03.2009. 12:00   Rezultati su službeni  K   116  133  7617  4
    A
07.03.2009.   PROLJETNI HRS-ov KUP 2009.  14:00  08.03.2009. 14:00   Rezultati su službeni  K   308  515  37239  406
    A
15.02.2009.
 07:00  15.02.2009. 12:00   Rezultati su službeni  K   97  106  4743  1
    A
18.01.2009.
 07:00  18.01.2009. 12:00   Rezultati su službeni  K   90  101  4036  5
    A
16.11.2008.  9A Activity 11. period / Koprivničke jeseni 2008.  07:00  16.11.2008. 12:00   Rezultati su službeni  K   80  81  4944  4
    A
01.11.2008.   9A CW VHF contest 2008  14:00  02.11.2008. 14:00   Rezultati su službeni  K   335  335  39373  288
    A
19.10.2008.  9A Activity 10. period / Ruka prijateljstva  07:00  19.10.2008. 12:00   Rezultati su službeni  K   91  91  6238  0
     
04.10.2008.  IARU R1 UHF/SHF 2008  14:00  05.10.2008. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   32  55  2269  0
    A
21.09.2008.  9A Activity 9. period / Voloderske jeseni  07:00  21.09.2008. 12:00   Rezultati su službeni  K   82  82  5310  0
    A
06.09.2008.
 14:00  07.09.2008. 14:00   Rezultati su službeni  K   1534  1534  187109  0
    A
17.08.2008.  9A Activity 8. period / Lipik  07:00  17.08.2008. 12:00   Rezultati su službeni  K   105  105  6326  1
    A
03.08.2008.  Alpe Adria VHF contest  07:00  03.08.2008. 15:00   Rezultati su službeni  K   63  63  6804  0
    A
02.08.2008.  Zagreb FM contest  14:00  03.08.2008. 14:00   Rezultati su službeni  K   63  63  2386  0
     
20.07.2008.   9A Activity 7. period / Pregrada  07:00  20.07.2008. 12:00   Rezultati su službeni  K   64  64  4177  0
     
05.07.2008.
 14:00  06.07.2008. 14:00   Rezultati su službeni  K   964  1796  145861  1613
    A
22.06.2008.  Alpe Adria U/SHF 2008.  07:00  22.06.2008. 15:00   Rezultati su službeni  K   27  43  1001  0
    A
21.06.2008.  IARU R1 50 MHz contest 2008.  14:00  22.06.2008. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   23  23  2868  1
    A
15.06.2008.  9A Activity 6. period / Antunovo  07:00  15.06.2008. 12:00   Rezultati su službeni  K   69  69  3779  1
     
07.06.2008.
 14:00  08.06.2008. 14:00   Rezultati su službeni  K   47  54  1557  0
    A
18.05.2008.
 07:00  18.05.2008. 12:00   Rezultati su službeni  K   86  86  5592  0
    A
17.05.2008.  Croatian 50/70 MHz contest  12:00  17.05.2008. 17:00   Rezultati su službeni  K   36  45  895  0
    A
03.05.2008.   9A VHF UHF SHF contest 2008.  14:00  04.05.2008. 14:00   Rezultati su službeni  K   189  295  24025  138
    A
20.04.2008.   9A Activity 4. period / Podravina  07:00  20.04.2008. 12:00   Rezultati su službeni  K   72  72  4020  0
    A
16.03.2008.   9A Activity 3. period / Požega  07:00  16.03.2008. 12:00   Rezultati su službeni  K   82  82  4616  0
    A
01.03.2008.   PROLJETNI HRS-ov KUP 2008.  14:00  02.03.2008. 14:00   Rezultati su službeni  K   188  225  22734  115
    A
17.02.2008.  9A Activity 2. period / Bljesak  07:00  17.02.2008. 12:00   Rezultati su službeni  K   77  77  3801  0
    A
20.01.2008.  9A activity 1. period / Vidovo  07:00  20.01.2008. 12:00   Rezultati su službeni  K   71  71  3931  0
    A
18.11.2007.  9A activity 11. period  07:00  18.11.2007. 12:00   Rezultati su službeni  K   34  34  1670  5
     
03.11.2007.  9A CW VHF contest  14:00  04.11.2007. 14:00   Rezultati su službeni  K   26  26  3812  0
    A
21.10.2007.  9A activity 10. period  07:00  21.10.2007. 12:00   Rezultati su službeni  K   27  27  2187  0
    A
06.10.2007.  IARU R1 UHF/SHF  14:00  07.10.2007. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   36  72  3845  0
    A
16.09.2007.  9A activity 9. period  07:00  16.09.2007. 12:00   Rezultati su službeni  K   54  54  3768  0
    A
01.09.2007.  IARU R1 VHF  14:00  02.09.2007. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   59  59  9571  0
    A
19.08.2007.  9A activity 8. period  07:00  19.08.2007. 12:00   Rezultati su službeni  K   21  21  2159  0
    A
05.08.2007.  Alpe Adria 2007.  07:00  05.08.2007. 15:00   Rezultati su službeni  K   39  39  4370  0
    A
22.07.2007.  9A activity 7. period  07:00  22.07.2007. 12:00   Rezultati su službeni  K   47  47  2926  0
     
07.07.2007.  Hrvatski ljetni kup 2007  14:00  08.07.2007. 14:00   Rezultati su službeni  K   82  143  18337  6
    A
17.06.2007.  Alpe Adria U/SHF / 9A activity 6.period  07:00  17.06.2007. 15:00   Rezultati su službeni  K   33  53  2147  0
    A
16.06.2007.  IARU R1 50 MHz contest  14:00  17.06.2007. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   14  14  1942  1
    A
02.06.2007.  9A MICROWAVE / Zagreb FM  14:00  03.06.2007. 14:00   Rezultati su službeni  K   10  19  427  2
    A
20.05.2007.  POKUPLJE 2007  07:00  20.05.2007. 12:00   Rezultati su službeni  K   83  83  6270  0
    A
05.05.2007.  9A VHF UHF SHF contest 2007.  14:00  06.05.2007. 14:00   Rezultati su službeni  K   93  143  24434  86
    A
22.04.2007.  Podravina 2007.  07:00  22.04.2007. 12:00   Rezultati su službeni  K   12  12  828  1
B   A
07.04.2007.  ZAGREB FM CONTEST 2007.-1. per.  14:00  08.04.2007. 14:00   Rezultati su službeni  K   7  7  333  0
    A
18.03.2007.  Požega 2007.  07:00  18.03.2007. 12:00   Rezultati su službeni  K   7  7  643  0
     
03.03.2007.  PROLJETNI HRS-ov KUP 2007.  14:00  04.03.2007. 14:00   Rezultati su službeni  K   73  102  12414  24
    A
25.02.2007.  MARCONI MEMORIAL 50 MHz  09:00  25.02.2007. 17:00   Rezultati su službeni  K   8  8  154  0
    A
18.02.2007.  BLJESAK 2007.  07:00  18.02.2007. 12:00   Rezultati su službeni  K   10  10  690  0
B    
21.01.2007.  Vidovo 2007.  07:00  21.01.2007. 12:00   Rezultati su službeni  K   70  70  3199  5
B    

HRS UKV contest koordinator: Krešo Bišćan, 9A2HM
Ukoliko je došlo do neke greške prilikom upload-a vašeg edi-ja ili imate prigovor, molim javite to na e-mail: 9a2hmhamradio.hr  

9A UKV manager: Željko Dražić-Karalić, 9A5R e-mail: 9a5r@hamradio.hr  

Prijevod na njemački : Dieter Kritzer OE8KDK. Hvala.

© • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2006.g.