HOME-hrvhf
HOME-cc
NAPUTAK
UPLOAD EDI
QRB TEST
Activity
Super kup
FAQ
Admins mail
Admin prijava
HOME-dacc
UPLOAD ADIF

UNAKRSNA PROVJERA (CROSS-CHECK)
RADIOAMATERSKIH NATJECATELJSKIH DNEVNIKA


Ova programska rutina omogućava obradu natjecateljskih dnevnika, transparentnost rezultata, olakšava rad organizatorima natjecanja te upload EDI-a natjecateljima. Ona unakrsno uspoređuje podatke iz svih dnevnika u bazi podataka, kako bi se otkrile moguće neispravnosti. Za što točnije rezultate provjere natjecateljskih dnevnika potrebno je prikupiti što veći broj dnevnika.

Na sastanku VHF komiteta IARU (Region I), održanom u veljači 2007. godine u Beču, dogovoreno je uvođenje prijema dnevnika isključivo u elektroničkom REG1TEST obliku (EDI). Većina nacionalnih saveza će to pravilo uvesti već od 1.1.2008. godine. Ovo je naš način da se obrada velikih količina natjecateljskih dnevnika obavi na, za sve jedinstven, lagan i pravedan način.

Ideju za stvaranje ovakvog programa iznio mi je Krešo 9A2HM u prosincu 2006. godine, a podržao Željko 9A4WF. Tako je već na natjecanju "Vidovo 2007" prvi put testiran. Od tada pa do danas (20.05.2007.g.) doživio je mnoge promjene i poboljšanja te preseljenje sa stare lokacije "hamradio.hr/9a1bij" na novu "www.hrvhf.net" portal.

Program omogućuje upload natjecateljskog dnevnika u edi formatu. Prije učitavanja log-a u MySql bazu, program vraća edi natjecatelju na pregled i potvrdu, uz upozorenje na moguće neispravnosti. Ako je došlo do nekih manjih grešaka, moguće ih je ispraviti prije potvrde i učitavanja u bazu.

Nakon učitavanja log-a u bazu, natjecatelj odmah može pokrenuti cross check rutinu za svoj (a i tuđi) pozivni znak te vidjeti error log koji je CC program ispisao za taj pozivni znak (kao i za neki drugi pozivni znak).

To je moguće jer je cijeli program pisan u php programskom jeziku za web server te se vrti on-line bez prisustva administratora.

Za sve veze obračunava se ponovno QRB kako bi on bio obračunat jednako za sve, a upotrebljena je formula :

Recommended by the IARU Region 1 VHF Committee (Noordwijkerhout, 1987), i.e. the formula proposed by PZK, for calculating distances in VHF and Above Contests and the "commenced km" points rounding method (Lillehammer, 1999).

Distance = 111,2 * arccos(sin Latitude1 * sin Latitude2 + cos Latitude1 * cos Latitude2 * cos(Longitude1-Longitude2))

where the conversion factor is 111,2 km/deg.

Points rounding methods (zaokruživanje)
Distance Commenced km Math Truncation
0 km 1 0 0
43,2 km 44 43 43
56,7 km 57 57 56


Program omogućuje i administratorski zahvat, tj. priznavanje ili ne priznavanje pojedine veze iz logova. Glavni administrator ima pristup podacima svih natjecanja, a administrator pojedinog natjecanja podacima isključivo tog natjecanja.

Svi admin zahvati i ostale greške koje je CC pronašao, datum i vrijeme upload-a dnevnika te datum i vrijeme samog cross check-a, vidljivi su u error logu ili u ispisu plasmana. Time je svima omogućeno praćenje događaja i rezultata natjecanja, a i eventualne žalbe na prikazane greške, podatke i rezultate.

Program je i dalje u fazi stalnog poboljšavanja te otklanjanja eventualnih grešaka i bug-ova.© • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2006.g.