HOME-hrvhf
HOME-cc
NAPUTAK
UPLOAD EDI
QRB TEST
Activity
Super kup
FAQ
Admins mail
Admin prijava
HOME-DAC
HOME-CAC

Vi ste posjetitelj, broj 1045928 od 19.05.2007.g.   Online imamo posjetitelja: 14

Pozivni znakovi u log-u 07.04.2012.

Contest name:   ZAGREB FM CONTEST

View
table:
Country: Only WWL1:
  and WWL2:

Tko je
radio znak:
 dio
Tko je
radio lokator:
 dio

Rezultati su službeni

    A - Jedan operator (Single op)

Nr. Call Qth-L Band CToSc Cla
QSO
Stati
stics
Cla
ODX
Cla
QRB
To
10
ASL P(W) ANT Rx/Tx Upload date cc ToSc cc QSO P/q Cross check
date
V
1.  E78BDB  JN84OX  145 MHz  5538  58
 YT7ADO
 KN05BS
 245  T  178  50  yagi V12el  yaesu ft-1802   2012-04-11
10:52:07
 5368  57  94  2012-05-02
21:05:11
htm
2.  9A5TJ  JN95JG  145 MHz  4491  49
 9A204OP
 JN75UR
 246  T  82  25  2x10. DL6WU  ts711e 
  
 2012-04-11
13:09:04
 4516  49  92  2012-05-02
21:05:11
htm
3.  9A204OP  JN75UR  145 MHz  4208  50
 9A0V
 JN95MI
 263  T  350  40  2 x 15 el. DL6WU  IC-706Mk2G   2012-04-14
22:44:30
 3984  45  88  2012-05-02
21:05:11
htm
4.  9A7PLT  JN75TS  145 MHz  3286  46
 9A1DL
 JN95CD
 221  T  10  40  J  TR9000 
 TR9000+FL2050 
 2012-04-13
20:37:32
 3048  45  67  2012-05-02
21:05:11
htm
5.  9A7KJI  JN85OO  145 MHz  2741  34
 S75HPW
 JN76TL
 156  T  207  50  2X10YAGI     2012-04-14
20:24:56
 2599  33  78  2012-05-02
21:05:11
htm
6.  9A3DPT  JN85JL  145 MHz  2466  32
 9A5TJ
 JN95JG
 158  T  130  100  tona 9 EL.   
 TS 2000 
 2012-04-09
14:04:18
 1964  27  72  2012-05-02
21:05:11
htm
7.  9A203KX  JN85QG  145 MHz  1789  24
 S57MS/P
 JN76TI
 181  T  100  100  yagi 4x9el.  kenwood tr-751e   2012-04-09
11:10:09
 1799  24  74  2012-05-02
21:05:11
htm
8.  9A7IUP  JN86KH  145 MHz  1484  17
 E73AO
 JN94FV
 200  T    35  YAGY  ALINKO 
 DR-110 
 2012-04-13
15:15:06
 1485  17  87  2012-05-02
21:05:11
htm
9.  9A6DLY  JN85FX  145 MHz  1799  31
 E73EO
 JN94FV
 196  T  197  50  deltallop  yaesu4700 
  
 2012-04-09
10:37:18
 1461  28  52  2012-05-02
21:05:12
htm
10.  YT7RYJ  JN95NS  145 MHz  1396  15
 9A3AAN
 JN85GI
 206  T  80  30  2x9 ELEM  16 dB - FT212RH 
 FT212RH 
 2012-04-09
12:24:21
 1401  15  93  2012-05-02
21:05:11
htm
11.  9A205AB  JN75VV  145 MHz  1902  29
 9A5TJ
 JN95JG
 244  T  138  100  1 x 12 el.  IC-7400   2012-04-08
17:06:25
 1371  25  54  2012-05-02
21:05:12
htm
12.  9A1DL  JN95CD  145 MHz  1593  16
 9A7PLT
 JN75RT
 227  T  90  50  2X7el DL6WU  Yaesu FT-857   2012-04-08
20:21:05
 1366  15  91  2012-05-02
21:05:12
htm
13.  E76MJ  JN74WT  145 MHz  1221  13
 9A206SJZ
 JN85FV
 129  T  200  45  tonna 9el  ft-2400   2012-04-12
23:25:05
 1227  13  94  2012-05-02
21:05:11
htm
14.  9A206SJZ  JN85FV  145 MHz  965  21
 E76MJ
 JN74WT
 129  T  130  50  HB9CV9,5el     2012-04-08
18:06:55
 965  21  45  2012-05-02
21:05:12
htm
15.  9A1IW  JN75SL  145 MHz  1002  21
 9A3DPT
 JN85JL
 98  T  120  100  X510  Kenwood TS-2000X   2012-04-08
15:46:21
 907  20  45  2012-05-02
21:05:11
htm
16.  YT7ADO  KN05BS  145 MHz  662  8
 E78BDB
 JN84OX
 244  T  89  25    2x7 el.DK7ZB xross yagi 
 ft2500m 
 2012-04-15
11:05:17
 665  8  83  2012-05-02
21:05:11
htm
17.  9A2XW  JN75SM  145 MHz  358  11
 9A2PR
 JN76WD
 75  T  128  100  Yagi 9 el.  Kenwood TS2000   2012-04-08
17:45:24
 312  10  31  2012-05-02
21:05:12
htm
18.  9A5IGY  JN75SL  145 MHz  291  9
 9A3DPT
 JN85JL
 98  T  120  100  X510  Kenwood TS-2000X   2012-04-09
22:19:36
 292  9  32  2012-05-02
21:05:11
htm
19.  YU7HI  JN95WG  145 MHz  291  4
 9A5TJ
 JN95JG
 85  T  75  50  13 EL.OBLONG BY YU1Q 
 T
 YAESU FT-847   2012-04-15
15:34:03
 291  4  72  2012-05-02
21:05:12
htm
20.  9A6IV  JN95AE  145 MHz  310  6
 9A0V
 JN95MI
 81  T  08  20  GP MA2000  Kenwod TM-271E   2012-04-08
20:59:33
 272  5  54  2012-05-02
21:05:12
htm
21.  E74UB  JN94GR  145 MHz  252  5
 E78BDB
 JN84OX
 109  T  120  50  10 EL. YAGI  YAESU FT-8100 R   2012-04-10
19:49:11
 201  4  50  2012-05-02
21:05:12
htm
22.  E77VMM  JN84OS  145 MHz  286  5
 9A5TJ
 JN95JG
 137  T  160  30  Yagi 6EL.  Icom ic.v100   2012-04-10
23:28:45
 149  4  37  2012-05-02
21:05:11
htm
23.  9A5KIS  JN75RO  145 MHz  90  4
 9A1II
 JN75VJ
 35  T  130  50  X510  Yaesu FT-857D   2012-04-08
16:23:02
 90  4  22  2012-05-02
21:05:12
htm
24.  9A1II  JN75VJ  145 MHz  57  3
 9A5KIS
 JN75RO
 35  T  232  50  Vertical  Yaesu FT-7800   2012-04-08
16:09:26
 79  3  26  2012-05-02
21:05:12
htm

    B - Više operatora (Multi op)

Nr. Call Qth-L Band CToSc Cla
QSO
Stati
stics
Cla
ODX
Cla
QRB
To
10
ASL P(W) ANT Rx/Tx Upload date cc ToSc cc QSO P/q Cross check
date
V
1.  9A0V  JN95MI  145 MHz  3514  34
 9A204OP
 JN75UR
 263  T    100  13el.yagi  TM241 
  
 2012-04-08
21:02:18
 3372  32  105  2012-05-02
21:05:12
htm
2.  9A3GJ  JN85QG  145 MHz  1932  30
 9A204OP
 JN75UR
 139  T  100  9.5  Slim-Jim  ft-480r   2012-04-12
15:51:08
 1890  29  65  2012-05-02
21:05:11
htm
3.  9A1CMF  JN75XT  145 MHz  1696  30
 9A6LXH
 JN85WF
 163  T    20  Diamond x510     2012-04-10
10:15:11
 1593  29  54  2012-05-02
21:05:12
htm
4.  9A1CEQ  JN85ER  145 MHz  1681  20
 9A0V
 JN95MI
 212  T  103  50  2x5 el.Delta Loop  FT-225RD   2012-04-08
22:40:12
 1580  18  87  2012-05-02
21:05:12
htm
5.  9A1CVG  JN85AR  145 MHz  1613  28
 9A1DL
 JN95CD
 181  T  102  100  2 x 9 EL.FRACARO YAG 
 I
 2.5 dB - IC 7400 
  
 2012-04-12
19:56:29
 1402  25  56  2012-05-02
21:05:11
htm
6.  E71ECZ  JN74XX  145 MHz  1285  17
 9A3BS
 JN76WD
 130  T  500  50  YAGI 6 el.  FT-1802 E   2012-04-08
18:57:16
 1291  17  75  2012-05-02
21:05:12
htm

  Error log je vidljiv za svaki call na njegovom linku E u stupcu V (view).
  U stupcu V (view) moguće je vidjeti log natjecatelja u HTML obliku.

 Timovi:
  9A1CEQ (145 MHz) 9A3UV
  9A1CMF (145 MHz) 9A3BPL, 9A3BPW

 Remarks:
  9A206SJZ (145 MHz) E pod kategorija
  9A5KIS (145 MHz) Usputni kontest u pauzama izmjedju sunke u kolaca :-)


© • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2006.g.