HOME-hrvhf
HOME-cc
NAPUTAK
UPLOAD EDI
QRB TEST
Activity
Super kup
FAQ
Admins mail
Admin prijava
HOME-DAC
HOME-CAC

Vi ste posjetitelj, broj 1045776 od 19.05.2007.g.   Online imamo posjetitelja: 9

Pozivni znakovi u log-u 22.07.2007.

Contest name:   9A activity 7. period

View
table:
Country: Only WWL1:
  and WWL2:

Tko je
radio znak:
 dio
Tko je
radio lokator:
 dio

Rezultati su službeni

    A - Jedan operator-sve vrste rada


    B - Više operatora-sve vrste rada


    C - samo FM vrsta rada


    D - YL


    E - Postaje izvan 9A sve vrste rada


    F - Postaje izvan 9A samo FM


  Error log je vidljiv za svaki call na njegovom linku E u stupcu V (view).
  U stupcu V (view) moguće je vidjeti log natjecatelja u HTML obliku.

 Timovi:
  9A0C (145 MHz) 9A2HI-9A7BPY
  9A1C (145 MHz) 9A4LT
  9A1CCU (145 MHz) 9A9C - 9A2N
  9A1CPP (145 MHz) 9A7KVZ
  9A1W (145 MHz) 9A3WP
  9A3B (145 MHz) 9A2VR Babic Bozidar
  9A3GJ (145 MHz) 091/7942158
  9A4TE (145 MHz) 9A4TE - Josip
  9A4U (145 MHz) 9A4MF

 Remarks:
  9A1W (145 MHz) 9A Activity Contest - Pregrada 2007QRM: 9A2TK; 9A1CCU; 9A0C; 9A5Y
  9A6JNJ (145 MHz) sve ok


© • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2006.g.