HOME-hrvhf
HOME-cc
NAPUTAK
UPLOAD EDI
QRB TEST
Activity
Super kup
FAQ
Admins mail
Admin prijava
HOME-DAC
HOME-CAC

Vi ste posjetitelj, broj 1045807 od 19.05.2007.g.   Online imamo posjetitelja: 17

Pozivni znakovi u log-u 20.04.2008.

Contest name:   9A Activity 4. period / Podravina

View
table:
Country: Only WWL1:
  and WWL2:

Tko je
radio znak:
 dio
Tko je
radio lokator:
 dio

Rezultati su službeni

    A - Jedan operator-sve vrste rada


    B - Više operatora-sve vrste rada


    C1 - Jedan operator-samo FM


    C2 - Više operatora-samo FM


    D - YL


    E - Postaje izvan 9A-sve vrste rada


    F - Postaje izvan 9A-samo FM


  Error log je vidljiv za svaki call na njegovom linku E u stupcu V (view).
  U stupcu V (view) moguće je vidjeti log natjecatelja u HTML obliku.

 Timovi:
  9A0C (145 MHz) 9A2HI
  9A1BJK (145 MHz) 9A6RNX
  9A1C (145 MHz) 9A3ARN, 9A6JWF, 9A3LD, 9A3PG
  9A1CBK (145 MHz) 9A6JRZ
  9A1CEP (145 MHz) 9a3AR
  9A1CEQ (145 MHz) 9A3UV
  9A1FBC (145 MHz) 9A6NML
  9A1JSB (145 MHz) 9A6GWF-9A3BKL
  9A1N (145 MHz) 9A9C, 9A3WU 9A7PBC
  9A1W (145 MHz) 9A2HM-9A7PLT
  9A1ZRS (145 MHz) 9A3CFR
  9A4U (145 MHz) 9A6KKD
  9A4V (145 MHz) 9A2SD- 9A4TM- 9A4FW
  9A5Z (145 MHz) 9A6TBM
  S57MPO (145 MHz) S57ODK

 Remarks:
  9A1CBK (145 MHz) Ja sam si pronašao dobru poziciju za natjecanja, sada da mi je još pronaći neku dobru antenu :)
  9A1CFR (145 MHz) 73 vidimo se na hanfestu 9A2QF ZDENKO
  9A4V (145 MHz) Naš prvi test 4x17el. F9FT na contest lokaciji. Iako smo kasnili 45min. u contest,zadovoljni smo rezultatom. 73 de 9A4V contest team
  9A6CM (145 MHz)


© • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2006.g.