HOME-hrvhf
HOME-cc
NAPUTAK
UPLOAD EDI
QRB TEST
Activity
Super kup
FAQ
Admins mail
Admin prijava
HOME-DAC
HOME-CAC

Vi ste posjetitelj, broj 1045797 od 19.05.2007.g.   Online imamo posjetitelja: 15

Pozivni znakovi u log-u 16.06.2007.

Contest name:   IARU R1 50 MHz contest

View
table:
Country: Only WWL1:
  and WWL2:

Tko je
radio znak:
 dio
Tko je
radio lokator:
 dio

Prijavljeni rezultati

    A - Jedan operator (Single op)


    B - Više operatora (Multi op)


  Error log je vidljiv za svaki call na njegovom linku E u stupcu V (view).
  U stupcu V (view) moguće je vidjeti log natjecatelja u HTML obliku.

 Timovi:
  9A1CMS (50 MHz) 9A4DE-9A4RJ-9A5TR-9A6KZH
  9A1V (50 MHz) 9A4M- 9A4VV
  9A4V (50 MHz) 9A2SD;9A4TM;9A4FW
  9A5Y (50 MHz) 9A3NM 9A3LG
  9A6V (50 MHz) 9A6CM-9A3EO© • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2006.g.