HOME-hrvhf
HOME-cc
NAPUTAK
UPLOAD EDI
QRB TEST
Activity
Super kup
FAQ
Admins mail
Admin prijava
HOME-dacc
UPLOAD ADIF

Vi ste posjetitelj broj 988682 od 19.05.2007.g.   Online imamo posjetitelja: 35

Pozivni znakovi u log-u 21.01.2007.

Contest name:   Vidovo 2007.

View
table:
Country: Only WWL1:
  and WWL2:

Tko je
radio znak:
 dio
Tko je
radio lokator:
 dio

Rezultati su službeni

    A - Jedan operator-sve vrste rada


    B - Više operatora-sve vrste rada


    C - samo FM vrsta rada


    D - YL


    E - Postaje izvan 9A sve vrste rada


    F - Postaje izvan 9A samo FM


  Error log je vidljiv za svaki call na njegovom linku E u stupcu V (view).
  U stupcu V (view) moguće je vidjeti log natjecatelja u HTML obliku.

 Timovi:
  9A1COE (145 MHz) 9A7GZA 9A6JRZ
  9A1FBC (145 MHz) 9A4TD
  9A1W (145 MHz) 9A2HM-9A5ASZ
  9A4U (145 MHz) 9A6JTW
  9A6B (145 MHz) 9A5ADH-9A3AMQ-9A6NBW-9A6NNS

 Remarks:
  9A1FBC (145 MHz) Bonus bodovi za 9A6B 2000Ukupno 6977+2000=8977Comments:
  9A3ACK (145 MHz) Comments:
  9A3BGN (145 MHz) Comments:
  9A4MF (145 MHz) Comments:
  9A4U (145 MHz) Comments:
  9A6B (145 MHz) Zadovoljni smo prvim kontestom. Izjavljujemo da smo se pridrzava-li "hamspirit-a" i pravila natjecanja.
  9A6IBT (145 MHz) Comments:
  9A6IBU (145 MHz) Comments:
  9A6KKD (145 MHz) Comments:
  9A6NHS (145 MHz) Comments:
  9A7GVA (145 MHz) Comments:


© • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2006.g.