HOME-hrvhf
HOME-cc
NAPUTAK
UPLOAD EDI
QRB TEST
Activity
Super kup
FAQ
Admins mail
Admin prijava
HOME-DAC
HOME-CAC

Vi ste posjetitelj, broj 1045912 od 19.05.2007.g.   Online imamo posjetitelja: 14

Pozivni znakovi u log-u 16.09.2007.

Contest name:   9A activity 9. period

View
table:
Country: Only WWL1:
  and WWL2:

Tko je
radio znak:
 dio
Tko je
radio lokator:
 dio

Rezultati su službeni

    A - Jedan operator-sve vrste rada


    B - Više operatora-sve vrste rada


    C - samo FM vrsta rada


    D - YL


    E - Postaje izvan 9A sve vrste rada


    F - Postaje izvan 9A samo FM


  Error log je vidljiv za svaki call na njegovom linku E u stupcu V (view).
  U stupcu V (view) moguće je vidjeti log natjecatelja u HTML obliku.

 Timovi:
  9A0C (145 MHz) 9A2HI-Dominik
  9A1C (145 MHz) 9A4LT 9A7DAQ
  9A1CCU (145 MHz) 9A9C - 9A2N
  9A1CMS (145 MHz) 9A6KZH
  9A1FBC (145 MHz) 9A6NML
  9A1W (145 MHz) 9A3WP-9A5ASZ
  9A3B (145 MHz) Babic Bozidar 9A2VR
  9A3GJ (145 MHz) 091/7942158
  9A4U (145 MHz) 9A4BQ
  9A5Y (145 MHz) 9A5TO 9A3NM
  S59DME (145 MHz) S557E S59GS

 Remarks:
  9A6JNJ (145 MHz) Sve ok


© • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2006.g.