HOME-hrvhf
HOME-cc
NAPUTAK
UPLOAD EDI
QRB TEST
Activity
Super kup
FAQ
Admins mail
Admin prijava
HOME-DAC
HOME-CAC
All time records (Call)
All time records (TopTen)
UKV KALENDAR
Export year log library

  Klikom na "Browse..." možete odabrati EDI datoteku sa svojeg tvrdog diska. Putanju do EDI-ja (i ime) možete i direktno upisati u input prozorčić, što je isto, ali je pomoću "Browse..." lakše.
 
  Nakon toga, kliknite "Upload". Program će pročitati Vaš EDI te sam odrediti kojem natjecanju pripada, još jednom vam ga prikazati radi provjere te omogućiti zadnji ispravak. Molimo, obratite pozornost na tamnija polja, posebno na kategoriju (PSect) i frekvenciju (PBand), prije nego kliknete na "OK" na dnu stranice.

UPLOAD EDI

File EDI max. 80 Kb.
 

  Molim Vas, za ime EDI datoteke koristite samo znakove: slova engleske abecede, brojeve te "_" i ".",
Ostali znakovi mogu dovesti do greške prilikom upload-a vaše EDI datoteke.
 
© • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2006.g.