HOME-hrvhf
HOME-cc
NAPUTAK
UPLOAD EDI
QRB TEST
Activity
Super kup
FAQ
Admins mail
Admin prijava
HOME-DAC
HOME-CAC

Vi ste posjetitelj, broj 1045932 od 19.05.2007.g.   Online imamo posjetitelja: 10

Pozivni znakovi u log-u 21.05.2011.

Contest name:   Croatian 50/70 MHz contest

View
table:
Country: Only WWL1:
  and WWL2:

Tko je
radio znak:
 dio
Tko je
radio lokator:
 dio

Rezultati su službeni

    A 50 - Single 50 MHz

Nr. Call Qth-L Band CToSc Cla
QSO
Stati
stics
Cla
ODX
Cla
QRB
To
10
ASL P(W) ANT Rx/Tx Upload date cc ToSc cc QSO P/q Cross check
date
V D
1.  9A4WW  JN85AO  50 MHz  147267  131
 OH1LWZ
 KP11BK
 1805  T  90  100  4 el. DK7ZB  TS2000 
 TS2000XE 
 2011-05-21
20:43:24
 145195  128  1134  2011-06-14
23:06:06
htm
2.  9A1BM  JN85GK  50 MHz  94859  75
 EA1BLA
 IN53UM
 1974  T  98  100  6el.yagi yu7ef  YAESU FT 920   2011-05-22
15:02:28
 94859  75  1264  2011-06-14
23:06:06
htm
3.  YT3N  KN04LP  50 MHz  101365  65
 EA7EG
 IM87CS
 2195  T  100  100  5 el.H.made   
 IC7000 
 2011-05-28
16:45:39
 92385  59  1565  2011-06-14
23:06:05
htm
4.  9A8A  JN86DH  50 MHz  64373  57
 EI8GAB
 IO52TA
 1892  T  164  100  7 el. Yagi  TS-2000   2011-05-21
19:04:03
 63132  56  1127  2011-06-14
23:06:07
htm
5.  9A1DL  JN95CD  50 MHz  59884  49
 EA7HG
 IM87CS
 2001  T  90  50  4 el DL6WU     2011-05-22
10:56:59
 57810  47  1230  2011-06-14
23:06:06
htm
6.  9A6C  JN83FM  50 MHz  51689  41
 AA
 IO11WW
 2583  T  25  50  EF0604  ft450   2011-05-21
18:29:10
 45851  38  1206  2011-06-14
23:06:05
htm
7.  9A2BW  JN83GJ  50 MHz  30103  26
 EA2NN
 IN44LH
 2204  T  20  50  VERT.  ICOM706MKIIG   2011-05-22
22:25:25
 30103  26  1157  2011-06-14
23:06:06
htm
8.  9A5AB  JN75VV  50 MHz  29644  28
 EA1BLA
 IN53UM
 1914  T  138  100  DIPOL  IC-7400   2011-05-21
19:11:35
 28297  26  1088  2011-06-14
23:06:07
htm
9.  9A4VM  JN85FS  50 MHz  27261  24
 EA7HG
 IM87CS
 1894  T  134  100  5el.YAGI  TS2000   2011-05-21
21:56:38
 27251  24  1135  2011-06-14
23:06:06
htm
10.  9A6DAC  JN75SL  50 MHz  25369  24
 LA2OKD
 JP53CN
 2039  T  110  100  4 el YAGI by 9A6DA 
 C
 FT857   2011-05-21
19:20:31
 25369  24  1057  2011-06-14
23:06:07
htm
11.  9A2XW  JN75SM  50 MHz  16175  16
 EA7HG
 IM87CS
 1817  T  128  100  Yagi 3el.  Kenwood TS2000   2011-05-21
20:45:55
 15238  15  1015  2011-06-14
23:06:06
htm
12.  9A2GA  JN75WR  50 MHz  6410  7
 M5BFL
 IO91OO
 1383  T  135  7  windom  ft225rd + trv   2011-05-21
20:17:41
 6414  7  916  2011-06-14
23:06:06
htm
13.  9A2EY  JN65TG  50 MHz  6121  10
 OH1ND
 KP00XL
 1778  T  30  40  FD4 (HF)  1.5 dB - IC7000 
 IC7000 
 2011-05-26
12:15:50
 6124  6  1020  2011-06-14
23:06:05
htm
14.  9A2WA  JN83FM  50 MHz  4572  7
 F1MWV
 IN95LP
 1404  T  68  30  dipol for 20m  IC706   2011-05-30
23:13:39
 4572  7  653  2011-06-14
23:06:07
htm

    B 50 - Multi 50 MHz

Nr. Call Qth-L Band CToSc Cla
QSO
Stati
stics
Cla
ODX
Cla
QRB
To
10
ASL P(W) ANT Rx/Tx Upload date cc ToSc cc QSO P/q Cross check
date
V D
1.  E74EBL  JN84OS  50 MHz  274462  208
 EA8CCG
 IL18TM
 3464  T  460  100  4el YU7EF  IC7000   2011-05-24
13:21:11
 269227  204  1319  2011-06-14
23:06:06
htm
2.  9A0V  JN95LI  50 MHz  225767  164
 EI8GS
 IO51UV
 2116  T  109  100  7 EL.YAGI  TS-2000X   2011-05-21
20:39:36
 215966  157  1375  2011-06-14
23:06:06
htm
3.  9A7PJT  JN83EN  50 MHz  164592  123
 SK2AT
 KP03BU
 2268  T    100  4 el. yagi  TS2000   2011-05-27
15:57:20
 163585  122  1340  2011-06-14
23:06:05
htm
4.  9A7P  JN65UF  50 MHz  82733  73
 GM8IEM
 IO78HF
 1941  T  306  100  yu7ef     2011-05-21
19:24:05
 82733  73  1133  2011-06-14
23:06:06
htm
5.  9A9D  JN85OV  50 MHz  82606  72
 SM2CKR
 KP03DQ
 1988  T  275  100  5 el yagi  kenwood TS2000 
 same 
 2011-05-23
07:59:15
 77359  68  1137  2011-06-14
23:06:06
htm

    A 70 - Single 70 MHz

Nr. Call Qth-L Band CToSc Cla
QSO
Stati
stics
Cla
ODX
Cla
QRB
To
10
ASL P(W) ANT Rx/Tx Upload date cc ToSc cc QSO P/q Cross check
date
V D
1.  9A2SB  JN95GM  70 MHz  108172  70
 GM4JYB
 IO88HP
 2073  T  92  10  7el.sb-yagi  BFG540x 
 Trv+FT897D 
 2011-05-21
22:19:07
 107967  69  1564  2011-06-14
23:06:07
htm
2.  9A3LN  JN95IN  70 MHz  54474  37
 GM3JYB
 IO88HO
 2078  T  98  10  5 el yagi  FT-897D+TRANSV.   2011-05-21
21:26:17
 49760  33  1507  2011-06-14
23:06:07
htm
3.  S51DI  JN76VL  70 MHz  34848  32
 EA1FDI
 IN53TF
 1932  T  240  100  8 el yagi  Transverter   2011-05-29
06:38:00
 34450  30  1148  2011-06-14
23:06:07
htm
4.  9A2ZH  JN73RW  70 MHz  17996  19
 EA4EOZ
 IN80CI
 1632  T  40  20  7 el.dk7zb  transverter/ts690   2011-05-22
16:24:07
 15721  15  1048  2011-06-14
23:06:07
htm
5.  9A2RK  JN75VU  70 MHz  7268  10
 EA1FDI
 IN53TF
 1930  T    10  5 el. Yagi     2011-05-22
06:37:14
 7272  10  727  2011-06-14
23:06:07
htm
6.  9A4ZM  JN64WU  70 MHz  2983  4
 GM4JR
 IO85FB
 1678  T  50  25  80m dipole (!)  FT-817 + TRC4-10sL   2011-05-22
13:43:14
 2821  3  940  2011-06-14
23:06:07
htm
7.  9A2WA  JN83FM  70 MHz  10  2
 9A7PJT
 JN83EN
 9  T  68  0.0010  dipol for 20m  IC706   2011-05-30
23:08:48
 10  2  5  2011-06-14
23:06:07
htm

    B 70 - Multi 70 MHz

Nr. Call Qth-L Band CToSc Cla
QSO
Stati
stics
Cla
ODX
Cla
QRB
To
10
ASL P(W) ANT Rx/Tx Upload date cc ToSc cc QSO P/q Cross check
date
V D
1.  9A7PJT  JN83EN  70 MHz  27932  20
 GM4VVX
 IO78TA
 2153  T  520  4  5elEFO4O5C   
 IC703+ transv. 
 2011-05-27
10:33:47
 26462  18  1470  2011-06-14
23:06:07
htm
2.  9A7P  JN65UF  70 MHz  1850  7
 EA6SX
 JM19IK
 1109  T  300  10  5el dk7zb     2011-05-21
19:15:04
 1650  6  275  2011-06-14
23:06:07
htm

  Error log je vidljiv za svaki call na njegovom linku E u stupcu V (view).
  U stupcu V (view) moguće je vidjeti log natjecatelja u HTML obliku.

 Timovi:
  9A7P (50 MHz) 9a3bim-9a5cw-9a9sf
  9A7P (70 MHz) 9A3BIM, 9A5CW, 9A9SF
  9A7PJT (50 MHz) 97pjt.9a5st,9a6jap
  9A9D (50 MHz) 9A4TT-9A9L
  E74EBL (50 MHz) E70T E76C E78MS

 Remarks:
  9A0V (50 MHz) Slažem se sa 9a6dac da neke od Eu stanica daju radi reda 001,a isto to čine i drugim našim stanicama.Treba naći neki drugi termin kada bar još jedna od zemalja ima contest na 50 ili 70 mhz.Sve u svemu bilo je moljakanja za redni broj veze.73, de 9a2kk!
  9A1DL (50 MHz) Loše vrijeme, kontest bio uz mnogo grmljavine !!
  9A2WA (70 MHz) 1 mikro Wat iz proširenog IC 706 i 20m dipol
  9A2XW (50 MHz) I moje mišljenje je da ovaj kontest nema smisla.
  9A2ZH (70 MHz) molim da ovo stavite samo za kontrolu
  9A3LN (70 MHz) Lijep sporadik prema Ea i G na 4m ali termin natjecanja bio bi bolji, npr. za vrijeme HLJkupa, kada europske stanice rade na ovim opsezima. Očito u ovom terminu nije zaživio u vhf contest kalendarima.
  9A4VM (50 MHz) Grmljavina na poćetku,moljakanje za brojeve a u pozadini unuk na ćuvanju,hi.Biti će bolje drugi puta.
  9A4WW (50 MHz) Vrlo sam zadovoljan s obzirom da nisam počeo na vrijeme... Prestao sam u dva navrata raditi zbog grmljavine ali se nakon toga uvijek otvaralo solidno... GL! Alen, 9A4WW P.S. možda bi trebalo poraditi na propagandi natjecanja bar u Europi...
  9A6C (50 MHz) Ovaj contest treba ili ukinuti ili od njega nešto napraviti, ovakakv kakav je nema smisla. Nitko za njega ne zna pa se svodi na prosjačenje veza ili zvanje u prazno da bi odgovorili ljudi koji daju 001 i tome slično.
  9A6DAC (50 MHz) Ne bi me cudilo da više 9A postaja od iste postaje iz drugih država ima redni broj veze 001 ili 002. - Na kraju me grmljavina potjerala u pola kontesta :-( 73!
  9A7P (50 MHz) :-)
  9A7P (70 MHz) Ovaj kontest nema bas vise smisla ;) Es samo prema SV i EA6, 73 i hvala na vezama
  9A7PJT (70 MHz) Nova lokacija za novi band - zadovoljni smo !


© • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2006.g.