HOME-hrvhf
HOME-cc
NAPUTAK
UPLOAD EDI
QRB TEST
Activity
Super kup
FAQ
Admins mail
Admin prijava
HOME-DAC
HOME-CAC

Vi ste posjetitelj, broj 1045822 od 19.05.2007.g.   Online imamo posjetitelja: 20

Pozivni znakovi u log-u 07.07.2007.

Contest name:   Hrvatski ljetni kup 2007

View
table:
Country: Only WWL1:
  and WWL2:

Tko je
radio znak:
 dio
Tko je
radio lokator:
 dio

Rezultati su službeni

    A single - A 50 MHz single Multiplier=1


    A multi - A 50 MHz multi Multiplier=1


    C single - C 145 MHz single Multiplier=1


    C multi - C 145 MHz multi Multiplier=1


    C YL - C 145 MHz YL Multiplier=1


    D single - D 145 MHz single FM Multiplier=1


    E single - E 435 MHz single Multiplier=5


    E multi - E 435 MHz multi Multiplier=5


    F single - F 1,3 GHz single Multiplier=10


    F multi - F 1,3 GHz multi Multiplier=10


    G single - G 2,3 GHz single Multiplier=20


    H single - H 3,4 GHz single Multiplier=20


    I single - I 5,7 GHz single Multiplier=30


    J single - J 10 GHz single Multiplier=30


    J multi - J 10 GHz multi Multiplier=30


  Error log je vidljiv za svaki call na njegovom linku E u stupcu V (view).
  U stupcu V (view) moguće je vidjeti log natjecatelja u HTML obliku.

 Timovi:
  9A0C (145 MHz) 9A2HI-9A4TK-9A7BPY
  9A0C (50 MHz) 9A2HI-9A4TK-9A7BPY
  9A0C (435 MHz) 9A2HI-9A4TK-9A7BPY
  9A1BJK (145 MHz) 9A2WK-9A3AN-9A6KJB-9A6RNX
  9A1C (145 MHz) 9A4LT-9A7DAQ-9A3LD-9A3AWS-9A3ARN-9A6Z
  9A1C (435 MHz) 9A3AWS- 9A67, 9A7DAQ
  9A1CCU (145 MHz) 9A9C-9A3RU-9A7W-9A2N 9A6IQW-9A3BB-9A5RC
  9A1CEQ (145 MHz) 9A3UV
  9A1CFR/P (145 MHz) 9A2QF
  9A1CIG (145 MHz) 9A3MR-9A5DI-9A8RA-9A6LNH-9A6KWN
  9A1CIG (435 MHz) 9A6LNH-9A6KWN-9A5DI-9A3MR
  9A1CIG (1,3 GHz) 9A6LNH-9A6KWN-9A5DI
  9A1CMS (50 MHz) 9A4RJ-9A4DE-9A5TR-9A5RJ-9A5AVW-9A6KZH
  9A1CMS (435 MHz) 9A4RJ-9A4DE-9A5TR-9A5RJ-9A5AVW-9A6KZH
  9A1CMS (1,3 GHz) 9A4RJ-9A4DE-9A5TR-9A5RJ-9A5AVW-9A6KZH
  9A1CMS (10 GHz) 9A4RJ-9A4DE-9A5TR-9A5RJ-9A5AVW-9A6KZH
  9A1O (435 MHz) 9a2c,9a3so,9a4wt,9a5sg
  9A1P (145 MHz) 9A1UN- 9A3ASF
  9A1W (145 MHz) 9A2HM-9A3WP-9A2MI-9A7PLT-9A2GB
  9A1W (435 MHz) 9A2HM-9A3WP-9A2MI-9A7PLT-9A2GB
  9A1W (1,3 GHz) 9A2HM-9A3WP-9A2MI-9A7PLT-9A2GB
  9A1W (50 MHz) 9A2HM-9A3WP-9A2MI-9A7PLT-9A2GB
  9A3B (435 MHz) 9A2NY 9A2VR
  9A3B (1,3 GHz) 9A2VR 9A2NY
  9A3B (145 MHz) 9A1AA
  9A3GJ (145 MHz) 091/7942158
  9A4D (50 MHz) 9A2D,9A7DX
  9A4V (145 MHz) 9a2sd-9a6pjz-9a5atc-9a4fw
  9A4V (10 GHz) 9a2sd-9a6pjz-9a5atc-9a4fw
  9A5Y (145 MHz) 9A3LG 9A3NM
  9A5Y (435 MHz) 9A2YF 9A5CM
  9A6V (50 MHz) 9A2KL-9A2ZH-9A3EO 9A6CM-9A6PAF
  9A6V (145 MHz) 9A6CM-9A6PAF-9A3EO-9A2ZH-9A2KL
  9A6V (435 MHz) 9A2ZH-9A3EO-9A6PAF-9A6CM-9A2KL
  9A6V (1,3 GHz) 9A2ZH-9A3EO-9A6PAF-9A6CM-9A2KL
  9A7B (435 MHz) 9A4W- 9A6C- 9A3AGS- 9A2BW
  HA5KDQ (435 MHz) HA5IW, HA5OM, HA5ML, HA5FM, HA5ZD, HA5DQ, HA5BGG, HA7ANT, HA7AP, HA7YO,HA8LLK, KISS TIBOR.
  HA5KDQ (145 MHz) HA5IW, HA5OM, HA5ML, HA5FM, HA5ZD, HA5DQ, HA5BGG, HA7ANT, HA7AP, HA7YO,HA8LLK, KISS TIBOR.
  HA5KDQ (1,3 GHz) HA5IW, HA5OM, HA5ML, HA5FM, HA5ZD, HA5DQ, HA5BGG, HA7ANT, HA7AP, HA7YO,HA8LLK, KISS TIBOR.
  HA6W (435 MHz) ANTON POETTLER-HA6WP-HA0LC-HA0LZ-HA0MM-HA5OKU-HA6ZFA
  HA6W (145 MHz) ANTON POETTLER-HA6WP-HA0LC-HA0LZ-HA0MM-HA5OKU-HA6ZFA
  HA6W (1,3 GHz) ANTON POETTLER-HA6WP-HA0LC-HA0LZ-HA0MM-HA5OKU-HA6ZFA
  HA7SC/P (435 MHz) HA7SC
  HA7SC/P (1,3 GHz) HA7SC
  HA7SC/P (2,3 GHz) HA7SC
  HA8AR/P (145 MHz) HA8AR
  HA8V (1,3 GHz) HA8MV
  HA8V (2,3 GHz) HA8MV
  HA8V (435 MHz) HA8MV
  HA8V (145 MHz) HA8MV
  HA8V (10 GHz) HA8MV
  OK1KKD (145 MHz) OK4TO
  OK1KKI (50 MHz) OK1AG OK1FIA
  OK2KEA (145 MHz) OK2BSY-OK2BSD-OK2BMD-OK2PMB-OK2VV
  OL1Z (145 MHz) OK2FH-OK2UQF-OK2VKF-OK2BCN-OK2PDB-OK2MA-EVZEN
  T90T (50 MHz) T90R, T90T, T96C, T98U
  T96C (145 MHz) IV3GTH, T90R, T90T, T96C, T98U
  T98GTH (435 MHz) T90T-T98U

 Remarks:
  9A3B (1,3 GHz) Veza sa I4LCK/4 odrzana je u 06.31 i greskom joj je dat broj 31 koji je vec dat OL7M
  9A3LN/P (50 MHz) 50W 6 EL YAGI
  9A7B (435 MHz) IZJAVLJUJEMO DA SMO U KONTESTU RADILI U SKLADU S OBJAVLJENIM PROPOZICIJAMAI DUHU HAM-SPIRITA.....


  Generalni plasman  

                        Single op

Nr. Call Ukupno MHz144 MHz432 GHz1.3 GHz2.3 GHz3.4 GHz5.7 GHz10
1.   HA8V 315681  33301  80940  96900  82100      22440 
2.   9A2KK 238760  155380  63730  19650         
3.   9A4M 236939  3764  35455  6470        191250 
4.   9A3AQ 159146  2891  45115  24090  3300  3140  4710  75900 
5.   9A2TK 117559  114009  3550           
6.   9A4VM 106625  90125  16500           
7.   9A2SB 98037  217  27260          70560 
8.   HA7SC/P 85250    56360  18940  4040      5910 
9.   9A2YC 36189  19759  16430           
10.   9A2KD 31151  24381  6770           
11.   9A5AB 28779  23719  5060           
12.   9A7PJT 23698  14108  9590           
13.   9A8A 10930  6340  4590           
14.   9A5AZA 8480  1475  7005           
15.   9A2EY 3502  1552  1950           


                        Multi op

Nr. Call Ukupno MHz144 MHz432 GHz1.3 GHz2.3 GHz3.4 GHz5.7 GHz10
1.   HA5KDQ 708106  186081  351605  170420         
2.   9A5Y 586049  295839  290210           
3.   HA6W 575059  156194  278595  140270         
4.   9A3B 461585  105795  244160  111630         
5.   9A1W 226032  138202  68690  19140         
6.   9A1O 224243  126983  97260           
7.   9A1CMS 196725    89865  58620        48240 
8.   9A1CIG 180706  115226  35090  30390         
9.   9A7B 147800  88445  59355           
10.   T96C 138127  129112  9015           
11.   9A4V 134040  124050            9990 
12.   9A1C 123365  108850  14515           
13.   9A6V 122376  62006  41510  18860         
14.   9A0C 70191  52991  17200           
© • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2006.g.