• Welcome to Hrvatski Radioamaterski Savez.

Pravilnik za dodjelu prijedloga pozivnih oznaka

Autor 9A2M, 10. Rujan 2022, 02:05:32

« natrag - naprijed »

0 Članovi i 1 Gost pregledava ovu temu.

9A4OE

Citat: 9A2M  u 14. Rujan 2022, 17:22:13
A sada u privitku pogledaj moju email prepisku sa stručnom službenicom iz Službe za opću upravu  Vukovarko-srijemske županije.
Ova prepiska ( i ono što je napisao Mark) potvrđuje moje pisanje po ovoj temi, nažalost neki su skloni izvrtanju činjenica.
Tri faze života neke udruge:
- aktivna
- u likvidaciji
- brisana
za sad su zadovoljena dva, mada Martin uporno tvrdi suprotno.
9A4OE Damir JN75EI-JN85MQ bivši član 9A1ARS

9A2M

#46
Citat: 9A4QV  u 14. Rujan 2022, 18:17:54

Likvidator može sada jednostavno odraditi likvidaciju i sva sredstva prebaciti novome klubu koji je osnovan, tako kaže novi zakon o udrugama.

Lp...

Ako je to tako jednostavno zašto je onda ne odradi i ne zatvori priču do kraja? Zato što mu fali jako puno dokumenata!

U postupku provođenja likvidacije udruge likvidator je dužan:

Utvrditi stanje na poslovnom računu udruge,
Utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja,
Utvrditi ostalu imovinu udruge, te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financija – Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja
Održati skupštinu
Raspodijeliti preostalu imovinu
Podnijeti nadležnom upravnom tijelu završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku

9A4OE

Citat: 9A4QV  u 14. Rujan 2022, 18:17:54
Likvidator može sada jednostavno odraditi likvidaciju i sva sredstva prebaciti novome klubu koji je osnovan, tako kaže novi zakon o udrugama.

Misliš!

Likvidacija udruge

Zakonom o udrugama (NN 74/14) propisan je postupak likvidacije udruge, od donošenja rješenja o pokretanju likvidacijskog postupka, definiranja vremenskog okvira za provedbu likvidacije od strane likvidatora, utvrđivanja stanja na poslovnom računu udruge, utvrđivanja knjigovodstvenog stanja dugovanja i potraživanja, raspodjele preostale imovine do prestanka postojanja brisanjem iz registra udruga.
Zakon o udrugama u članku 48. regulira razloge za prestanak postojanja udruge. To su: 1. odluka skupštine o prestanku udruge; 2. pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela udruge razdvajanjem; 3. protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine, a ona nije održana; 4. pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge (na temelju koje nadležni ured donosi rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka); 5. pokretanje stečajnog postupka, te, 6. na zahtjev člana, ako je broj članova udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo udruge u roku od godinu dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijemu novih članova. U prvom, trećem, četvrtom i šestom slučaju provodi se postupak likvidacije. Tada prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge, a udrugu zastupa likvidator, odnosno fizička ili pravna osoba koju je imenovalo nadležno tijelo udruge i koja je kao likvidator upisana u registar udruga otvaranjem likvidacijskog postupka (ne mora biti član udruge). Likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja udruge u registar udruga u roku od osam dana od dana donošenja odluke skupštine o prestanku udruge odnosno pokretanja stečajnog postupka

Postupak likvidacije udruge, prema članku 49., započinje rješenjem nadležnog ureda o prestanku djelovanja i pokretanju likvidacijskog postupka, koje sadrži razloge za pokretanje postupka, osobno ime likvidatora i način provođenja likvidacijskog postupka te podatke o promjeni naziva udruge, tako da se uz naziv udruge dodaje oznaka "u likvidaciji", a što mora biti upisano u registar udruga. Likvidator mora provesti likvidacijski postupak u roku od 60 dana od dana primitka rješenja nadležnog ureda o otvaranju likvidacijskog postupka. U postupku likvidacije likvidator je dužan utvrditi stanje na poslovnom računu udruge, knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja, utvrditi ostalu imovinu udruge te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financija - Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja. U slučaju da utvrdi da udruga ima dugovanja, likvidator je dužan objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema udruzi u roku od 30 dana od dana objave poziva, a za eventualna potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova u roku od 30 dana.

Nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, preostalu imovinu likvidator će, prema članku 53., predati udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke skupštine sukladno statutu. To je bitna razlika u odnosu na prethodni Zakon o udrugama (Narodne novine 88/01, 11/02) koji je u članku 34. propisivao da se preostala imovina preda pravnoj ili fizičkoj osobi određenoj statutom udruge. Ta osoba je mogla biti osnivač, član udruge, osoba ovlaštena za zastupanje, zaposlenik ili s njima povezana osoba, dok je novim Zakonom to izričito zabranjeno. Udruga koja je primila financijska sredstava iz javnih izvora ostatak sredstava vratit će u proračun iz kojega su financijska sredstva dodijeljena. Ako se u slučaju prestanka postojanja udruge iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom udruge koji je udruga odredila svojim statutom, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište udruge.

Nakon takve raspodjele preostale imovine, prema članku 49., likvidator je dužan u roku od osam dana od dana okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku. U istom članku propisuje se i obveza likvidatora da obavijesti nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka, u slučaju da imovina udruge nije dovoljna za namirenje obveza, ali i obveza nadležnog ureda da temeljem zaprimljenog izvješća o provedbi likvidacijskog postupka donese rješenje o brisanju udruge iz registra udruga, osim ako su utvrđeni dugovi udruge. Nakon što to rješenje postane pravomoćno, nadležni ured udrugu briše iz registra udruga.

Članak 51. uređuje skraćeni postupak za prestanak postojanja udruge kad većina članova upravnog (izvršnog) tijela udruge da izjavu pred javnim bilježnikom da udruga ne djeluje, da su ispunjene sve obveze udruge i da je preostala imovina udruge raspodijeljena sukladno statutu i Zakonu, ali oni u tom slučaju i solidarno odgovaraju za obveze udruge pet godina od dana brisanja udruge iz registra udruga. Udruga se u ovom slučaju također briše temeljem pravomoćnog rješenja nadležnog ureda o brisanju udruge iz registra udruga, ali uz upis u registar udruga osobnih imena i prebivališta, OIB-a članova tijela udruge koji su dali izjavu pred javnim bilježnikom, s naznakom njihove solidarne odgovornosti za obveze udruge.

Brisanjem iz registra udruga, udruga prestaje postojati.

Lucija Mavar, mag. iur.

Izvor
9A4OE Damir JN75EI-JN85MQ bivši član 9A1ARS

9A4QV

Damire,

meni je cijeli postupak likvidacije jasan.
Samo mi sada probaj pojasniti u kojem dijelu postupka likvidacije udruge imaju Hrvoje i Ivan neka prava i mogućnosti te nasuprot njima prava i mogućnosti likvidatora.

Prva dvojica nisu ni članovi kluba dok je likvidator jedina osoba koja ima sve u rukama.

9A2M

Adame,

Hrvoje je došao u taj klub 1986. godine. Predsjednik godinu dana kasnije. Imali smo 14 godina. Ivan/9A5ISS je položio tek prije 3 godine i nije nikada bio član kluba. I točno je da ja nisam bio član tog kluba unazad nekoliko godina. Napisao sam i zašto.

Ja samo želim da se likvidacija provede po zakonu. I nemam ništa protiv da likvidator sve nekretnine, pokretnine i materijalno-tehnička sredstva prebaci na novi klub. Isto tako i pozivni znak.

Predsjednik tj. likvidator kluba se postavlja kao mecena. Tvrdi da je to sve njegovo. Prilaže HZTK nekakve izvještaje koliko je on i njegova firma donirala novaca i materijalno tehničkih sredstava. I to nije mala cifra. I 90% je u pravu. Ali, ja bih želio vidjeti izvode iz banke i FINE od 1997. kada je on postao predsjednik pa sve do danas. Mi smo dobivali sredstva i od grada, i od županije i od HZTK.
Mislim da su ta sredstva kudikamo veća od onih koje je on naveo da je donirao i da bi se to jednostavnim matematičkim radnjama dokazalo.
A i to što je donirao je njegova dobra volja. I to mora pisati u poslovnim knjigama koje se NISU VODILE.

Zaključak: Ne može ON tvrditi da su i lokacija, i vikendica, i antenski sustavi, i uređaji njegovo vlasništvo i sve to prebaciti na novi klub na osnovu njegovog stava: "Ja sam 90% toga donirao klubu". I na osnovu nekakvog papira koji je sastavio i dostavio HZTK.

Jel ti sada jasno što me boli i zašto se petljam? I jel ti sada jasno zašto se ne provodi likvidacija nego se NELEGALNO raspolaže i sa imovinom kluba i sa pozivnom oznakom?

Zajedno sa Ivanom sam htio biti član kluba. Onemogućeno nam je. Odbijeni smo. Nismo bili podobni.

Adame, boli me što se ovo dešava u jednom od najstarijih radioklubova u Hrvatskoj. I boli me jer sam u njemu ostavio više od pola svog života.
A sada ti zaključi zašto se petljamo.

I pitaj likvidatora zašto ne završi svoj posao brisanja kluba.

9A4QV

Hrvoje,

To što je tvoja želja je jedno, a stvarnost ti je opisana u postupku likvidacije.
Dakle stanje na računu, utrđivanje imovine, potraživanja, dugovanja i podmireni računi sa državom.
Nakon toga likvidator ostatak imovine dodjeljuje udruzi sa sličnim statutarnim odredbama po njegovom nahođenju.

To što ti želiš ukazati se vjerojatno može odraditi nekim drugim postupkom ako i za to nije nastupila zastara.
Dakle likvidacija udruge i to što želiš postići su kruške i pečena svinjetina...

Lp,

9A2M

Adame,

Da li ti tvrdiš da likvidator treba ili ne treba završiti postupak likvidacije?

9A4QV

I može i ne mora.
Tebi su do sada trebala biti jasna oba slučaja.

Dakle, udruga može prestati postojati ako većina osoba u upravnom dijelu udruge da izjavu pri javnom bilježniku da udruga ne djeluje čime su stečeni uvjeti za brisanje udruge.

Lp,

9A2M

Adame,

Jel ti mene praviš budalom?

Već sam ti napisao, citiram: "Ti spominješ skraćeni postupak likvidacije. Stara udruga je već u likvidaciji, u prestanku djelovanja. Samim tim prestalo je djelovanje svih tijela udruge: od predsjednika, preko Izvršnog odbora do Nadzornog odbora. Ostao je samo LIKVIDATOR."

Dakle, skraćeni postupak se više NE MOŽE PROVESTI.

Može se samo dovršiti likvidacija.

Amen.

9A5ISS

#54
Citat: 9A4QV  u 14. Rujan 2022, 18:17:54

Koje su vaši pravni temelji i prava da ispitujete rad neke udruge.


Nema ih, mi smo dušebriznici.

Citat: 9A4QV  u 14. Rujan 2022, 18:17:54

Vi i dalje nećete biti članovi ni novoga ni staroga kluba.


Pa normalno, ne zaslužujemo biti dio tog velikog udruženja.Ovu temu smatram završenom jer je ovo prepirka oko gluposti (ništa ne postižemo), ajmo radit korisne stvari i pokretati korisne teme (kao što su samogradnja, tehnika i sl.)

Pozdrav od 9A5ISS - Ivan

9A4QV

Citat: 9A2M  u 15. Rujan 2022, 00:09:00
Adame,

Jel ti mene praviš budalom?

Već sam ti napisao, citiram: "Ti spominješ skraćeni postupak likvidacije. Stara udruga je već u likvidaciji, u prestanku djelovanja. Samim tim prestalo je djelovanje svih tijela udruge: od predsjednika, preko Izvršnog odbora do Nadzornog odbora. Ostao je samo LIKVIDATOR."

Dakle, skraćeni postupak se više NE MOŽE PROVESTI.

Može se samo dovršiti likvidacija.

Amen.

Zakonski rok za izvršenje likvidacije iznosi 60 dana.
Što ako se likvidacija ne završi u 60 dana?
Da li je to slučaj u klubu koji spominješ?

Ako se nije izvršila likvidacija to znači da klub  i dalje djeluje bez obzira na odluku o likvidaciji.
Pravna konsekvenca za djelovanje udruge nakon odluke o likvidaciji je novčana kazna u iznosu od 2.000 do 10.000 kuna ali to znači da klub i dalje djeluje.
Ako klub po toj osnovi djeluje onda možeš provesti skraćeni postupak.

Za kolegu koji bi se bavio korisnijim stvarima neka to i pokaže primjerom jer kroz 6 postova koliko si ukupno postao nisi objavio ništa korisno kao što i sam predlažeš.

lp

9A2M

#56
Klub je već u postupku likvidacije i u prestanku djelovanja. On pravno postoji sve dok se ne završi likvidacija i ne izbriše iz Registra udruga.

Članak 51. uređuje skraćeni postupak za prestanak postojanja udruge kad većina članova upravnog (izvršnog) tijela udruge da izjavu pred javnim bilježnikom da udruga ne djeluje, da su ispunjene sve obveze udruge i da je preostala imovina udruge raspodijeljena sukladno statutu i Zakonu, ali oni u tom slučaju i solidarno odgovaraju za obveze udruge pet godina od dana brisanja udruge iz registra udruga. Udruga se u ovom slučaju također briše temeljem pravomoćnog rješenja nadležnog ureda o brisanju udruge iz registra udruga, ali uz upis u registar udruga osobnih imena i prebivališta, OIB-a članova tijela udruge koji su dali izjavu pred javnim bilježnikom, s naznakom njihove solidarne odgovornosti za obveze udruge.

U ovom članku je razvidno da se Skraćeni postupak NE MOŽE provesti. Tu jasno piše da je za njega potrebno da većina članova upravnog (izvršnog) tijela udruge da izjavu pred javnim bilježnikom da udruga ne djeluje.

Ali u ovom statusu u kojem se sada nalazi, jedina osoba koja u klubu postoji i koja može djelovati je LIKVIDATOR.
Izvršni odbor VIŠE NE POSTOJI i stoga nema nikoga tko bi mogao pokrenuti Skraćeni postupak.


A i ovo što si napisao o novčanim kaznama nije točno.

Prekršajne odredbe iz članka 54. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14)  brisane su stupanjem na snagu izmjena i dopuna Zakona o udrugama (Narodne novine broj 70/17 i 98/2019).

Ja ne znam koji ti Pravilnik o udrugama čitaš. A možda i čitaš onaj koji je na snazi ali stvari tumačiš potpuno krivo.
Namjerno ili nenamjerno - to ne znam.9A5ISS

Citat: 9A4QV  u 15. Rujan 2022, 00:36:37

Za kolegu koji bi se bavio korisnijim stvarima neka to i pokaže primjerom jer kroz 6 postova koliko si ukupno postao nisi objavio ništa korisno kao što i sam predlažeš.


Polako, bit će, tek sam se poćeo javljati na (ovaj) forum, draži mi je VHF portal, stalno se nešto radi, samo fali djelova, konkretno pravi se jedan frekvencmetar od Vidmara i neki LNA.  ;)

73 de 9A5ISS Ivan

9A3MR

Krenimo redom:

-dodjelu jednoslovnih pozivnih oznaka klubovima jasno definira Pravilnik o pozivnim oznakama, članak 18:

U slučaju da radioklub kojemu je odobren prijedlog pozivne oznake sa jednoslovnim sufiksom
ne plati 2 godine uzastopno članarinu i ne produži valjanost dozvole za rad svoje amaterske
radijske postaje u roku jedne godine nakon isteka, pozivna oznaka sa jednim slovom u sufiksu
se stavlja u mirovanje na 3 godine.
Nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka, ta pozivna oznaka se može predložiti drugom
radioklubu ili pojedincu u skladu s uvjetima iz članka 5. ili 8. ovoga Pravilnika.


-Radioamaterski klub Vinkovci se, u skladu sa točkom 2. svoga Statuta nastavlja na rad Radio kluba "Vinkovci". Statut je odobren od strane organa državne uprave.

-slijedom toga je  RK Vinkovci ponovo primljen u članstvo HRS na Skupštini održanoj 31.05.2021
https://www.hamradio.hr/download/Zapisnik_E_skupstina_HRS_svibanj_2021.pdf

Stoga, Stručna služba HRS nije napravila ništa protivno pravilima ili odlukama Skupštine ili IO. Pozivna oznaka je stavljena u mirovanje i zatim reaktivirana.


73, Rolando 9A3MR

9A4QV

Hrvoje, prijatelju stari, što ti sve ovo treba?
Kod mene si izgubio kredibilitet...definitivno.

Slučajnost ili ne, primjetio sam da kod 3 ili 4 posta, odgovora nakon tvojeg posta "kolega 9a5iss" također objavio post, nastavak na tvoj.
Zanimljiva su i vremena kada su postovi objavljivani...
Pogledaj, pored svakog tvojeg objavljenog posta vidi se i IP adresa.
Nisam taj koji će kopati sa koje adrese su došli postovi...
Naravno admin to jednostavnije vidi... i jednostavno se utvrdi jesi li u Poreču ili Vinkovcima...

Znaš na šta to liči i ukazuje?

Mislim da si potrošio sve kredite...

Lp..