Pravila UKV natjecanja POKUPLJE 2020

1. TERMIN I ORGANIZATORI

Suorganizatori natjecanja POKUPLJE su radio klubovi čiji gradovi i/ili općine leže uz rijeku Kupu ili s njom graniče.

Natjecanje se održava svake godine, treću nedjelju u mjesecu svibnju (17.05. 2020. godine), a svake godine jedan od radio klubova suorganizatora je organizator. 

Organizator za 2020. godinu je Radio klub 9A1DFG Sisak

2. VRIJEME

 Natjecanje počinje u 07.00 UTC i traje do 12.00 UTC istog dana (po lokalnom vremenu to je od 9.00 do 14.00).

3. SUDIONICI

U natjecanju mogu sudjelovati sve licencirane postaje I. Regije IARU, u skladu s uvjetima iz dozvole za rad.

4. FREKVENCIJE I VRSTE RADA

Natjecanje se održava na  opsezima :

144 MHz, 432 MHz i 1296 MHz s tim da se natjecatelji moraju pridržavati band-plana i preporuka I.Regiona  IARU. U natjecanju su dopuštene vrste rada CW/SSB/FM.

5. KATEGORIJE

A - Jedan operator

Postaju poslužuje jedan operator. Bilo kakva pomoć u radu na stanici, okretanju antena, vođenju LOG-a i sl. svrstava postaju u kategoriju više operatora.

Postaje se posebno rangiraju prema opsezima:

A1 – 144 MHz

A2 – 432 MHz

A3 – 1296 MHz 
Generalni plasman (kumulativni zbroj ostvarenih bodova sa svih opsega) generira se automatski.

B - Više operatora – svi opsezi 

Postaju poslužuje više operatora, a u ovu kategoriju spadaju i svi klubovi, bez obzira na broj operatora.
Postaje se posebno rangiraju prema opsezima:

B1 – 144 MHz

B2 – 432 MHz

B3 – 1296 MHz

Generalni plasman (kumulativni zbroj ostvarenih bodova sa svih opsega) generira se automatski. 
O - Radiopostaje suorganizatora - svi opsezi

U ovu kategorije spadaju sve postaje suorganizatora (vidi t. 10). Nije potrebno posebno se prijavljivati u ovu kategoriju, već se za postaje suorganizatora rezultati generiraju automatski iz kategorije B1, B2 i B3.
Za vrijeme natjecanja nije dopušteno mijenjati lokaciju postaje. Broj TX, RX i/ili TRX-ova nije ograničen, ali se istovremeno smije emitirati samo jedan signal u opsegu.

6. RAPORTI

U vezama se izmjenjuju: raport po RS/T skali, redni broj koji počinje s 001 na svakom opsegu i nastavlja se svakom idućom vezom do kraja natjecanja, te QTH lokator.

7. BODOVANJE

Svaki kilometar premoštene udaljenosti vrednuje se sa 1 bodom. Sa svakom postajom boduje se samo jedna veza po opsegu u cijelom natjecanju. Višestruke (duple) veze moraju biti upisane u LOG, ali se ne boduju.

Na frekvencijama 432MHz i 1296 MHz, broj premoštenih kilometara množi se s koeficijentom toga banda i na taj način dobije se ukupni broj bodova za taj band.

KOEFICIJENTI:

144 MHz  x 1

 432 MHz  x 5

1296 MHz x 10

Veze održane refleksijom od Mjeseca (EME), meteorskim tragovima (MS), putem satelita, aktivnih repetitora, te veze na frekvenciji 145.500 (kanal S20, odnosno V40), se ne boduju za natjecanje.

8. ODUZIMANJE BODOVA I DISKVALIFIKACIJE

Natjecateljska komisija poništit će sve višestruke veze na jednom opsegu.. Komisija će poništiti svaku nekompletnu vezu i svaku vezu u kojoj se nađe da je neki od elemenata veze krivo upisan (odnosi se na pozivnu oznaku, primljeni i predani raport, uključivo brojem veze i QTH-lokatorom, te ako se vrijeme upisivanja QSO-a kod korespondenata razlikuje za 10 ili više minuta).

Diskvalificiran će biti natjecatelj za kojeg se utvrdi na osnovi najmanje tri neovisne prijave natjecatelja, koji pošalju LOG, da je namjerno kršio pravila natjecanja, ili da se nije pridržavao uvjeta iz dozvole za rad radiopostaje te ometao rad ostalih natjecatelja.

9.NAGRADE

- Kategorije A1, A2, A3 / B1, B2, B3 za prva tri mjesta dodjeljuju se plakete.

- Deset prvoplasiranih postaja u svakoj kategoriji dobivaju diplome s naznakom plasmana.

- Sve postaje koje u roku pošalju natjecateljski dnevnik dobivaju diplome za sudjelovanje u natjecanju.

10. SUORGANIZATORI

9A1CVW - Karlovac
9A1PET - Petrinja
9A1CFI - Ogulin
9A1CEU - Ozalj
9A1CEP - Duga Resa
9A1CAR - Glina
9A1DFG – Sisak

11. LOGOVI

LOG-ovi se samostalno postavljaju na 9A VHF contest robot na internet adresi: http://hrvhf.net/index.php/contest najkasnije drugi ponedjeljak po održanom natjecanju

(25.05. 2020. godine do 23:59 UTC).

 Adresa organizatora: 

Radio klub „Sisak“
Vatrogasna 2
44000 Sisak
CROATIA

E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12. REZULTATI

Neslužbeni  rezultati biti će objavljeni na Internetu

http://www.hamradio.hr/pokuplje i www.hrvhf.net) , nakon isteka roka za dostavu logova. 

Primjedbe na rezultate upućuju se na istu adresu kao i log, u roku od 8 dana nakon objave neslužbenih rezultata.

Službeni rezultati bit će objavljeni putem Interneta.

13. TUMAČENJE PROPOZICIJA

Pravo tumačenja ovih propozicija ima isključivo natjecateljska komisija koju formira organizator natjecanja 'Pokuplje 2020' godine, a sastoji se od tri člana kluba.

Komisija pregledava LOG-ove, izdaje neslužbene i službene rezultate, rješava pritužbe natjecatelja, a odluke komisije su konačne.

Komisiju natjecanja „Pokuplje 2020“ čine:

- predsjednik komisije – Igor Videc 9A6NVI

- član – Josip Lukačić, 9A7IJL

- član – Dalibor Ferčić, 9A3ADF           

    

Predsjednik:

     Igor Videc 9A6NVI