Pravila UKV natjecanja POKUPLJE 2021

 

1. TERMIN I ORGANIZATORI

Suorganizatori natjecanja POKUPLJE su radio klubovi čiji gradovi i/ili općine leže uz rijeku Kupu ili s njom graniče.

Natjecanje se održava svake godine, treću nedjelju u mjesecu svibnju (16.05. 20201. godine), a svake godine jedan od radio klubova suorganizatora je organizator.

Organizator za 2021. godinu je Radio klub 9A1CFI Ogulin.

2. VRIJEME

Natjecanje počinje u 07.00 UTC i traje do 12.00 UTC istog dana (po lokalnom vremenu to je od 9.00 do 14.00).

3. SUDIONICI

U natjecanju mogu sudjelovati sve licencirane postaje I. Regije IARU, u skladu s uvjetima iz dozvole za rad.

4. FREKVENCIJE I VRSTE RADA

Natjecanje se održava na opsezima :

144 MHz, 432 MHz i 1296 MHz s tim da se natjecatelji moraju pridržavati band-plana i preporuka I.Regiona IARU. U natjecanju su dopuštene vrste rada CW/SSB/FM.

5. KATEGORIJE

A - Jedan operator

Postaju poslužuje jedan operator. Bilo kakva pomoć u radu na stanici, okretanju antena, vođenju LOG-a i sl. svrstava postaju u kategoriju više operatora.

Postaje se posebno rangiraju prema opsezima:

A1 – 144 MHz

A2 – 432 MHz

A3 – 1296 MHz

Generalni plasman (kumulativni zbroj ostvarenih bodova sa svih opsega) generira se automatski.

B - Više operatora – svi opsezi

Postaju poslužuje više operatora, a u ovu kategoriju spadaju i svi klubovi, bez obzira na broj operatora.

Postaje se posebno rangiraju prema opsezima:

B1 – 144 MHz

B2 – 432 MHz

B3 – 1296 MHz

Generalni plasman (kumulativni zbroj ostvarenih bodova sa svih opsega) generira se automatski.

O - Radiopostaje suorganizatora - svi opsezi

U ovu kategorije spadaju sve postaje suorganizatora (vidi t. 10). Nije potrebno posebno se prijavljivati u ovu kategoriju, već se za postaje suorganizatora rezultati generiraju automatski iz kategorije B1, B2 i B3.

Za vrijeme natjecanja nije dopušteno mijenjati lokaciju postaje. Broj TX, RX i/ili TRX-ova nije ograničen, ali se istovremeno smije emitirati samo jedan signal u opsegu.

6. RAPORTI

U vezama se izmjenjuju: raport po RS/T skali, redni broj koji počinje s 001 na svakom opsegu i nastavlja se svakom idućom vezom do kraja natjecanja, te QTH lokator.

7. BODOVANJE

Svaki kilometar premoštene udaljenosti vrednuje se sa 1 bodom. Sa svakom postajom boduje se samo jedna veza po opsegu u cijelom natjecanju. Višestruke (duple) veze moraju biti upisane u LOG, ali se ne boduju.

Na frekvencijama 432MHz i 1296 MHz, broj premoštenih kilometara množi se s koeficijentom toga banda i na taj način dobije se ukupni broj bodova za taj band.

KOEFICIJENTI:

144 MHz x 1

432 MHz x 5

1296 MHz x 10

Veze održane refleksijom od Mjeseca (EME), meteorskim tragovima (MS), putem satelita, aktivnih repetitora, te veze na frekvenciji 145.500 (kanal S20, odnosno V40), se ne boduju za natjecanje.

8. ODUZIMANJE BODOVA I DISKVALIFIKACIJE

Natjecateljska komisija poništit će sve višestruke veze na jednom opsegu.. Komisija će poništiti svaku nekompletnu vezu i svaku vezu u kojoj se nađe da je neki od elemenata veze krivo upisan (odnosi se na pozivnu oznaku, primljeni i predani raport, uključivo brojem veze i QTH-lokatorom, te ako se vrijeme upisivanja QSO-a kod korespondenata razlikuje za 10 ili više minuta).

Diskvalificiran će biti natjecatelj za kojeg se utvrdi na osnovi najmanje tri neovisne prijave natjecatelja, koji pošalju LOG, da je namjerno kršio pravila natjecanja, ili da se nije pridržavao uvjeta iz dozvole za rad radiopostaje te ometao rad ostalih natjecatelja.

9.NAGRADE

- Kategorije A1, A2, A3 / B1, B2, B3 za prva tri mjesta dodjeljuju se diplome s naznakom plasmana.

- Deset prvoplasiranih postaja u svakoj kategoriji dobivaju diplome s naznakom plasmana.

- Sve postaje koje u roku pošalju natjecateljski dnevnik dobivaju diplome za sudjelovanje u natjecanju.

10. SUORGANIZATORI

9A1CVW - Karlovac

9A1PET - Petrinja

9A1CEU - Ozalj

9A1CEP - Duga Resa

9A1CAR - Glina

9A1DFG – Sisak

11. LOGOVI

LOG-ovi se samostalno postavljaju na 9A VHF contest robot na internet adresi: http://hrvhf.net/index.php/contest najkasnije drugi ponedjeljak po održanom natjecanju

(25.05. 2020. godine do 23:59 UTC).

Adresa organizatora:

9A1CFI – Ogulin

B. Frankopana 13

47300 Ogulin

CROATIA

E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12. REZULTATI

Neslužbeni rezultati biti će objavljeni na Internetu

http://www.hamradio.hr/pokuplje i www.hrvhf.net) , nakon isteka roka za dostavu logova.

Primjedbe na rezultate upućuju se na istu adresu kao i log, u roku od 8 dana nakon objave neslužbenih rezultata.

Službeni rezultati bit će objavljeni putem Interneta.

13. TUMAČENJE PROPOZICIJA

Pravo tumačenja ovih propozicija ima isključivo natjecateljska komisija koju formira organizator natjecanja 'Pokuplje 2021' godine, a sastoji se od tri člana kluba.

Komisija pregledava LOG-ove, izdaje neslužbene i službene rezultate, rješava pritužbe natjecatelja, a odluke komisije su konačne.

Komisiju natjecanja „Pokuplje 2021“ čine:

- predsjednik komisije – Marijo Brletić 9A7KFF

- član – Igor Orlić 9A3MAJ

- član – Miroslav Brozović 9A3GTB      

  

Predsjednik:

     Marijo Brletić 9A7KFF