1. TERMIN I ORGANIZATORI
Suorganizatori natjecanja POKUPLJE su radio klubovi čiji gradovi i/ili općine leže uz rijeku Kupu ili s njom graniče.
Natjecanje se održava svake godine, treću nedjelju u mjesecu svibnju (19.05. 2024. godine), a svake godine jedan od
radio klubova suorganizatora je organizator.
Organizator za 2024. godinu je Radioklub 9A1DFG Sisak.

2. VRIJEME
Natjecanje počinje u 07.00 UTC i traje do 12.00 UTC istog dana (po lokalnom vremenu to je od 9.00 do 14.00).

3. SUDIONICI
U natjecanju mogu sudjelovati sve licencirane postaje iz zemalja članica IARU, u skladu s uvjetima iz dozvole za rad.

4. FREKVENCIJE I VRSTE RADA
Natjecanje se održava na opsezima :
144 MHz, 432 MHz i 1296 MHz s tim da se natjecatelji moraju pridržavati band-plana i preporuka I. Regije IARU.
U natjecanju su dopuštene vrste rada CW/SSB/FM.

5. KATEGORIJE
A - Jedan operator
Postaju poslužuje jedan operator. Bilo kakva pomoć u radu na stanici, okretanju antena, vođenju LOG-a i sl. svrstava
postaju u kategoriju više operatora.
Postaje se posebno rangiraju prema opsezima:
A1 – 144 MHz
A2 – 432 MHz
A3 – 1296 MHz
Generalni plasman (kumulativni zbroj ostvarenih bodova sa svih opsega) generira se automatski.
B - Više operatora – svi opsezi
Postaju poslužuje više operatora, a u ovu kategoriju spadaju i svi klubovi, bez obzira na broj operatora.
Postaje se posebno rangiraju prema opsezima:
B1 – 144 MHz
B2 – 432 MHz
B3 – 1296 MHz
Generalni plasman (kumulativni zbroj ostvarenih bodova sa svih opsega) generira se automatski.
O - Radiopostaje suorganizatora - svi opsezi
U ovu kategorije spadaju sve postaje suorganizatora (vidi t. 10). Nije potrebno posebno se prijavljivati u ovu kategoriju,
već se za postaje suorganizatora rezultati generiraju automatski iz kategorije B1, B2 i B3.
Za vrijeme natjecanja nije dopušteno mijenjati lokaciju postaje. Broj TX, RX i/ili TRX-ova nije ograničen, ali se
istovremeno smije emitirati samo jedan signal u opsegu.

6. RAPORTI
U vezama se izmjenjuju: raport po RS/T skali, redni broj koji počinje s 001 na svakom opsegu i nastavlja se svakom
idućom vezom do kraja natjecanja, te QTH lokator.

7. BODOVANJE
Svaki kilometar premoštene udaljenosti vrednuje se sa 1 bodom. Sa svakom postajom boduje se samo jedna veza po
opsegu u cijelom natjecanju. Višestruke (duple) veze moraju biti upisane u LOG, ali se ne boduju.
Na frekvencijama 432MHz i 1296 MHz, broj premoštenih kilometara množi se s koeficijentom toga banda i na taj način
dobije se ukupni broj bodova za taj band.
KOEFICIJENTI:
144 MHz x 1
432 MHz x 5
1296 MHz x 10
Veze održane refleksijom od Mjeseca (EME), meteorskim tragovima (MS), putem satelita, aktivnih repetitora, te veze na
frekvenciji 145.500 (kanal S20, odnosno V40), se ne boduju za natjecanje.

8. ODUZIMANJE BODOVA I DISKVALIFIKACIJE
Natjecateljska komisija poništit će sve višestruke veze na jednom opsegu.. Komisija će poništiti svaku nekompletnu vezu
i svaku vezu u kojoj je neki od elemenata veze krivo upisan (odnosi se na pozivnu oznaku, primljeni i predani raport,
uključivo s brojem veze i QTH-lokatorom, te ako se vrijeme upisivanja QSO-a kod korespondenata razlikuje za 10 ili više
minuta).
Diskvalificiran će biti natjecatelj za kojeg se utvrdi na osnovi najmanje tri neovisne prijave natjecatelja, koji pošalju LOG,
da je namjerno kršio pravila natjecanja, ili da se nije pridržavao uvjeta iz dozvole za rad radiopostaje te ometao rad
ostalih natjecatelja.

9. NAGRADE
- Kategorije A1, A2, A3 / B1, B2, B3 za prva tri mjesta dodjeljuju se plakete.
- Sve postaje koje u roku pošalju natjecateljski dnevnik dobivaju diplome s naznakom plasmana u digitalnom obliku
O mjestu i vremenu dodjele nagrada biti će obavijest na web stranici http://www.hamradio.hr/pokuplje, a natjecatelji koji
pošalju LOG će biti obaviješteni elektroničkom poštom.

10. SUORGANIZATORI

9A1CVW - Karlovac
9A1PET - Petrinja
9A1CFI - Ogulin
9A1CEP - Duga Resa
9A1CAR - Glina
9A1DFG – Sisak

11. LOGOVI
LOG-ovi se samostalno postavljaju na 9A VHF contest robot na internet adresi:
https://www.hamradio.hr/vhfrobot/index.php
najkasnije drugi ponedjeljak po održanom natjecanju (27.05. 2024. godine do 23:59 UTC).

Adresa organizatora:
Radioklub Sisak 9A1DFG
Vatrogasna 2 
44000 Sisak
CROATIA
E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12. REZULTATI
Neslužbeni rezultati biti će automatski objavljeni na Internet stranici www.hrvhf.net te postaju službeni nakon isteka roka za dostavu logova.
Primjedbe na rezultate upućuju se na adresu organizatora, u roku od 8 dana nakon objave službenih rezultata.

13. TUMAČENJE PROPOZICIJA
Pravo tumačenja ovih propozicija ima isključivo natjecateljska komisija koju formira organizator natjecanja 'Pokuplje
2024. godine, a sastoji se od tri člana kluba.
Komisija pregledava LOG-ove, izdaje neslužbene i službene rezultate, rješava pritužbe natjecatelja, a odluke komisije su
konačne.

Komisiju natjecanja „Pokuplje 2024“ čine:
- predsjednik komisije – Igor Videc, 9A6NVI
- član – Juraj Gladulić, 9A3CGJ
- član – Dalibor Ferčić, 9A3ADF

Predsjednik komisije:
Igor Videc, 9A6NVI