HOME-hrvhf
HOME-cc
HOME-DAC
NAPUTAK
UPLOAD ADIF
D.Activity
Admins mail
Admin prijava

Vi ste posjetitelj broj 160321 od 15.01.2021.g.   Online imamo posjetitelja: 2

UNAKRSNA PROVJERA (CROSS-CHECK)
RADIOAMATERSKIH NATJECATELJSKIH DNEVNIKA

Digital activity contest (MGM) VHF FT8

Za slanje log-a kliknite na "upload adif".

1 - 36 Natjecanja u bazi podataka /92       -> 0 1 2   "Pregled svih natjecanja"
                                                 
Contest Date Contest name (click to view) start (utc) end (utc) deadline (local) K Logs Qsos Check Stati
stics
Adm
ins
06.12.2023.  9A D.Activity 144MHz - 12. period 2023.  17:00  06.12.2023. 21:00  11.12.2023. 23:59  K   9  241  0      
15.11.2023.  9A D.Activity 1296MHz - 11. period 2023.  17:00  15.11.2023. 21:00   Rezultati privremeni  K   5  13  0
   
08.11.2023.  9A D.Activity 432MHz - 11. period 2023.  17:00  08.11.2023. 21:00   Rezultati privremeni  K   8  102  0
   
01.11.2023.  9A D.Activity 144MHz - 11. period 2023.  17:00  01.11.2023. 21:00   Rezultati privremeni  K   12  404  0
   
18.10.2023.  9A D.Activity 1296MHz - 10. period 2023.  17:00  18.10.2023. 21:00   Rezultati privremeni  K   4  11  0
   
11.10.2023.  9A D.Activity 432MHz - 10. period 2023.  17:00  11.10.2023. 21:00   Rezultati privremeni  K   6  96  0
   
04.10.2023.  9A D.Activity 144MHz - 10. period 2023.  17:00  04.10.2023. 21:00   Rezultati privremeni  K   9  309  0
   
20.09.2023.  9A D.Activity 1296MHz - 9. period 2023.  17:00  20.09.2023. 21:00   Rezultati privremeni  K   4  10  0
   
13.09.2023.  9A D.Activity 432MHz - 9. period 2023.  17:00  13.09.2023. 21:00   Rezultati privremeni  K   8  111  0
   
06.09.2023.  9A D.Activity 144MHz - 9. period 2023.  17:00  06.09.2023. 21:00   Rezultati privremeni  K   10  464  0
   
16.08.2023.  9A D.Activity 1296MHz - 8. period 2023.  17:00  16.08.2023. 21:00   Rezultati privremeni  K   6  17  0
   
09.08.2023.  9A D.Activity 432MHz - 8. period 2023.  17:00  09.08.2023. 21:00   Rezultati privremeni  K   7  85  0
   
02.08.2023.  9A D.Activity 144MHz - 8. period 2023.  17:00  02.08.2023. 21:00   Rezultati privremeni  K   9  385  0
   
19.07.2023.  9A D.Activity 1296MHz - 7. period 2023.  17:00  19.07.2023. 21:00   Rezultati privremeni  K   5  19  0
   
12.07.2023.  9A D.Activity 432MHz - 7. period 2023.  17:00  12.07.2023. 21:00   Rezultati privremeni  K   6  85  0
   
05.07.2023.  9A D.Activity 144MHz - 7. period 2023.  17:00  05.07.2023. 21:00   Rezultati privremeni  K   8  252  0
   
21.06.2023.  9A D.Activity 1296MHz - 6. period 2023.  17:00  21.06.2023. 21:00   Rezultati privremeni  K   4  15  0
   
14.06.2023.  9A D.Activity 432MHz - 6. period 2023.  17:00  14.06.2023. 21:00   Rezultati privremeni  K   7  87  0
   
07.06.2023.  9A D.Activity 144MHz - 6. period 2023.  17:00  07.06.2023. 21:00   Rezultati privremeni  K   11  436  0
   
17.05.2023.  9A D.Activity 1296MHz - 5. period 2023.  17:00  17.05.2023. 21:00   Rezultati privremeni  K   6  17  0
   
10.05.2023.  9A D.Activity 432MHz - 5. period 2023.  17:00  10.05.2023. 21:00   Rezultati privremeni  K   9  128  0
   
03.05.2023.  9A D.Activity 144MHz - 5. period 2023.  17:00  03.05.2023. 21:00   Rezultati privremeni  K   13  577  0
   
19.04.2023.  9A D.Activity 1296MHz - 4. period 2023.  17:00  19.04.2023. 21:00   Rezultati su službeni  K   6  27  0
   
12.04.2023.  9A D.Activity 432MHz - 4. period 2023.  17:00  12.04.2023. 21:00   Rezultati su službeni  K   8  101  0
   
05.04.2023.  9A D.Activity 144MHz - 4. period 2023.  17:00  05.04.2023. 21:00   Rezultati su službeni  K   11  378  0
   
15.03.2023.  9A D.Activity 1296MHz - 3. period 2023.  17:00  15.03.2023. 21:00   Rezultati su službeni  K   5  17  0
   
08.03.2023.  9A D.Activity 432MHz - 3. period 2023.  17:00  08.03.2023. 21:00   Rezultati su službeni  K   6  80  0
   
01.03.2023.  9A D.Activity 144MHz - 3. period 2023.  17:00  01.03.2023. 21:00   Rezultati su službeni  K   16  470  0
   
15.02.2023.  9A D.Activity 1296MHz - 2. period 2023.  17:00  15.02.2023. 21:00   Rezultati su službeni  K   4  18  0
   
08.02.2023.  9A D.Activity 432MHz - 2. period 2023.  17:00  08.02.2023. 21:00   Rezultati su službeni  K   7  83  0
   
01.02.2023.  9A D.Activity 144MHz - 2. period 2023.  17:00  01.02.2023. 21:00   Rezultati su službeni  K   17  524  0
   
18.01.2023.  9A D.Activity 1296MHz - 1. period 2023.  17:00  18.01.2023. 21:00   Rezultati su službeni  K   5  16  0
   
11.01.2023.  9A D.Activity 432MHz - 1. period 2023.  17:00  11.01.2023. 21:00   Rezultati su službeni  K   10  175  0
   
04.01.2023.  9A D.Activity 144MHz - 1. period 2023.  17:00  04.01.2023. 21:00   Rezultati su službeni  K   17  677  0
   
21.12.2022.  9A D.Activity 1296MHz - 12. period 2022.  17:00  21.12.2022. 21:00   Rezultati su službeni  K   3  13  0
   
14.12.2022.  9A D.Activity 432MHz - 12. period 2022.  17:00  14.12.2022. 21:00   Rezultati su službeni  K   5  51  0
   
07.12.2022.  9A D.Activity 144MHz - 12. period 2022.  17:00  07.12.2022. 21:00   Rezultati su službeni  K   10  357  0
   
16.11.2022.  9A D.Activity 1296MHz - 11. period 2022.  17:00  16.11.2022. 21:00   Rezultati su službeni  K   5  18  0
   
09.11.2022.  9A D.Activity 432MHz - 11. period 2022.  17:00  09.11.2022. 21:00   Rezultati su službeni  K   8  121  0
   
02.11.2022.  9A D.Activity 144MHz - 11. period 2022.  17:00  02.11.2022. 21:00   Rezultati su službeni  K   12  486  0
   
19.10.2022.  9A D.Activity 1296MHz - 10. period 2022.  17:00  19.10.2022. 21:00   Rezultati su službeni  K   6  21  0
   
12.10.2022.  9A D.Activity 432MHz - 10. period 2022.  17:00  12.10.2022. 21:00   Rezultati su službeni  K   7  117  0
   
05.10.2022.  9A D.Activity 144MHz - 10. period 2022.  17:00  05.10.2022. 21:00   Rezultati su službeni  K   13  599  0
   
21.09.2022.  9A D.Activity 1296MHz - 9. period 2022.  17:00  21.09.2022. 21:00   Rezultati su službeni  K   4  20  0
   
14.09.2022.  9A D.Activity 432MHz - 9. period 2022.  17:00  14.09.2022. 21:00   Rezultati su službeni  K   6  67  0
   
07.09.2022.  9A D.Activity 144MHz - 9. period 2022.  17:00  07.09.2022. 21:00   Rezultati su službeni  K   10  429  0
   
17.08.2022.  9A D.Activity 1296MHz - 8. period 2022.  17:00  17.08.2022. 21:00   Rezultati su službeni  K   7  31  0
   
10.08.2022.  9A D.Activity 432MHz - 8. period 2022.  17:00  10.08.2022. 21:00   Rezultati su službeni  K   12  150  0
   
03.08.2022.  9A D.Activity 144MHz - 8. period 2022.  17:00  03.08.2022. 21:00   Rezultati su službeni  K   11  417  0
   
20.07.2022.  9A D.Activity 1296MHz - 7. period 2022.  17:00  20.07.2022. 21:00   Rezultati su službeni  K   6  25  0
   
13.07.2022.  9A D.Activity 432MHz - 7. period 2022.  17:00  13.07.2022. 21:00   Rezultati su službeni  K   8  103  0
   
06.07.2022.  9A D.Activity 144MHz - 7. period 2022.  17:00  06.07.2022. 21:00   Rezultati su službeni  K   10  437  0
   
15.06.2022.  9A D.Activity 1296MHz - 6. period 2022.  17:00  15.06.2022. 21:00   Rezultati su službeni  K   6  32  0
   
08.06.2022.  9A D.Activity 432MHz - 6. period 2022.  17:00  08.06.2022. 21:00   Rezultati su službeni  K   8  122  0
   
01.06.2022.  9A D.Activity 144MHz - 6. period 2022.  17:00  01.06.2022. 21:00   Rezultati su službeni  K   15  539  0
   
18.05.2022.  9A D.Activity 1296MHz - 5. period 2022.  17:00  18.05.2022. 21:00   Rezultati su službeni  K   6  27  0
   
11.05.2022.  9A D.Activity 432MHz - 5. period 2022.  17:00  11.05.2022. 21:00   Rezultati su službeni  K   12  237  0
   
04.05.2022.  9A D.Activity 144MHz - 5. period 2022.  17:00  04.05.2022. 21:00   Rezultati su službeni  K   14  523  0
   
20.04.2022.  9A D.Activity 1296MHz - 4. period 2022.  17:00  20.04.2022. 21:00   Rezultati su službeni  K   4  14  0
   
13.04.2022.  9A D.Activity 432MHz - 4. period 2022.  17:00  13.04.2022. 21:00   Rezultati su službeni  K   14  189  0
   
06.04.2022.  9A D.Activity 144MHz - 4. period 2022.  17:00  06.04.2022. 21:00   Rezultati su službeni  K   17  665  0
   
16.03.2022.  9A D.Activity 1296MHz - 3. period 2022.  17:00  16.03.2022. 21:00   Rezultati su službeni  K   2  18  0
   
09.03.2022.  9A D.Activity 432MHz - 3. period 2022.  17:00  09.03.2022. 21:00   Rezultati su službeni  K   13  195  1
   
02.03.2022.  9A D.Activity 144MHz - 3. period 2022.  17:00  02.03.2022. 21:00   Rezultati su službeni  K   15  433  0
   
16.02.2022.  9A D.Activity 1296MHz - 2. period 2022.  17:00  16.02.2022. 21:00   Rezultati su službeni  K   7  36  0
   
09.02.2022.  9A D.Activity 432MHz - 2. period 2022.  17:00  09.02.2022. 21:00   Rezultati su službeni  K   11  237  0
   
02.02.2022.  9A D.Activity 144MHz - 2. period 2022.  17:00  02.02.2022. 21:00   Rezultati su službeni  K   17  503  0
   
19.01.2022.  9A D.Activity 1296MHz - 1. period 2022.  17:00  19.01.2022. 21:00   Rezultati su službeni  K   0  0  0
   
12.01.2022.  9A D.Activity 432MHz - 1. period 2022.  17:00  12.01.2022. 21:00   Rezultati su službeni  K   13  165  0
   
05.01.2022.  9A D.Activity 144MHz - 1. period 2022.  17:00  05.01.2022. 21:00   Rezultati su službeni  K   14  436  0
   
08.12.2021.  9A D.Activity 432MHz - 12. period 2021.  17:00  08.12.2021. 20:00   Rezultati su službeni  K   7  78  0
   
01.12.2021.  9A D.Activity 144MHz - 12. period 2021.  17:00  01.12.2021. 20:00   Rezultati su službeni  K   13  286  0
   
10.11.2021.  9A D.Activity 432MHz - 11. period 2021.  17:00  10.11.2021. 20:00   Rezultati su službeni  K   8  87  0
   
03.11.2021.  9A D.Activity 144MHz - 11. period 2021.  17:00  03.11.2021. 20:00   Rezultati su službeni  K   16  439  0
   
13.10.2021.  9A D.Activity 432MHz - 10. period 2021.  17:00  13.10.2021. 20:00   Rezultati su službeni  K   9  85  0
   
06.10.2021.  9A D.Activity 144MHz - 10. period 2021.  17:00  06.10.2021. 20:00   Rezultati su službeni  K   16  373  0
   
08.09.2021.  9A D.Activity 432MHz - 9. period 2021.  17:00  08.09.2021. 20:00   Rezultati su službeni  K   5  47  0
   
01.09.2021.  9A D.Activity 144MHz - 9. period 2021.  17:00  01.09.2021. 20:00   Rezultati su službeni  K   13  271  0
   
11.08.2021.  9A D.Activity 432MHz - 8. period 2021.  17:00  11.08.2021. 20:00   Rezultati su službeni  K   5  31  0
   
04.08.2021.  9A D.Activity 144MHz - 8. period 2021.  17:00  04.08.2021. 20:00   Rezultati su službeni  K   13  399  0
   
14.07.2021.  9A D.Activity 432MHz - 7. period 2021.  17:00  14.07.2021. 20:00   Rezultati su službeni  K   8  69  0
   
07.07.2021.  9A D.Activity 144MHz - 7. period 2021.  17:00  07.07.2021. 20:00   Rezultati su službeni  K   14  339  0
   
09.06.2021.  9A D.Activity 432MHz - 6. period 2021.  17:00  09.06.2021. 20:00   Rezultati su službeni  K   7  71  0
   
02.06.2021.  9A D.Activity 144MHz - 6. period 2021.  17:00  02.06.2021. 20:00   Rezultati su službeni  K   19  623  0
   
12.05.2021.  9A D.Activity 432MHz - 5. period 2021.  17:00  12.05.2021. 20:00   Rezultati su službeni  K   12  126  0
   
05.05.2021.  9A D.Activity 144MHz - 5. period 2021.  17:00  05.05.2021. 20:00   Rezultati su službeni  K   18  433  0
   
14.04.2021.  9A D.Activity 432MHz - 4. period 2021.  17:00  14.04.2021. 20:00   Rezultati su službeni  K   11  137  0
   
07.04.2021.  9A D.Activity 144MHz - 4. period 2021.  17:00  07.04.2021. 20:00   Rezultati su službeni  K   19  518  0
   
10.03.2021.  9A D.Activity 432MHz - 3. period 2021.  17:00  10.03.2021. 20:00   Rezultati su službeni  K   8  69  0
   
03.03.2021.  9A D.Activity 144MHz - 3. period 2021.  17:00  03.03.2021. 20:00   Rezultati su službeni  K   16  396  0
   
10.02.2021.  9A D.Activity 432MHz - 2. period 2021.  17:00  10.02.2021. 20:00   Rezultati su službeni  K   11  85  0
   
03.02.2021.  9A D.Activity 144MHz - 2. period 2021.  17:00  03.02.2021. 20:00   Rezultati su službeni  K   16  281  0
   

Ukoliko je došlo do neke greške prilikom upload-a vašeg log-a, molim javite to na e-mail: 9a2mihamradio.hr  

Član HRS UKV komisije, administrator za DAC: Željko Roščić, 9A3DF e-mail: 9a3dfhamradio.hr  

9A UKV menadžer: Željko Dražić-Karalić, 9A5R e-mail: 9a5r@hamradio.hr  Prijevod na njemački : Dieter Kritzer OE8KDK. Hvala.

© • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2021.g.