HOME-hrvhf
HOME-cc
HOME-DAC
NAPUTAK
UPLOAD ADIF
D.Activity
Admins mail
Admin prijava

  Klikom na "Browse..." možete odabrati ADI datoteku sa svojeg tvrdog diska.
 
  Nakon toga, kliknite "Upload". Program će pročitati Vaš ADI te vam ga još jednom prikazati radi provjere te omogućiti zadnji ispravak.

UPLOAD ADI

Contest: 12.01.2022 Band: 70cm


© • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2021.g.