Zasjedanje elektroničke Skupštine HRS-a

U skladu s obvezom usvajanja programa rada i financijskog plana neprofitnih organizacija do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu (čl. 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, NN, 121/14.), a na temelju članka 31., 32. i 33. Statuta Hrvatskoga radioamaterskog saveza, članka 20. Poslovnika Skupštine Hrvatskoga radioamaterskog saveza te na osnovu odluke Izvršnog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza sazivam zasjedanje elektroničke Skupštine Hrvatskoga radioamaterskog saveza.

Počinje postupak elektroničkog glasanja zastupnika u Skupštini HRS-a u razdoblju od petka, 27. prosinca do utorka, 31. prosinca 2019. godine – do 24,00 sata.

Molimo zastupnike u Skupštini HRS-a da pogledaju svoju elektroničku poštu i da glasaju elektroničkim putem tako da ispunjeni glasački listić dostave na adresu elektroničke pošte radioamateri@hamradio.hr najkasnije do 31. prosinca 2019. do 24,00 sata.

Predsjednik HRS-a

Željko Pilat, 9A2R