Skip to main content

POZIV NA ELEKTRONIČKO ZASJEDANJE SKUPŠTINE HRVATSKOGA RADIOAMATERSKOG SAVEZA

U skladu s obvezom usvajanja programa rada i financijskog plana neprofitnih organizacija do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu (čl. 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, NN, 121/14.), a na temelju članka 31., 32., 33. i 35. Statuta Hrvatskoga radioamaterskog saveza, članka 20. Poslovnika Skupštine Hrvatskoga radioamaterskog saveza te na osnovu odluke Izvršnog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza od 21.12.2020. godine predsjednik HRS-a saziva zasjedanje elektroničke Skupštine Hrvatskoga radioamaterskog saveza po skraćenom postupku.

Elektroničko glasanje zastupnika u Skupštini HRS-a održat će se od ponedjeljka, 28. prosinac 2020., 12,00 sati do četvrtka, 31. prosinac 2020., 12,00 sati.

Molimo zastupnike u Skupštini HRS-a da glasaju elektroničkim putem tako da ispunjeni glasački listić dostave na adresu elektroničke pošte radioamateri@hamradio.hr najkasnije do 31. prosinca 2020. godine do 12,00 sati.

Pravo glasa imaju svi zastupnici u Skupštini HRS-a koji su dostavili vjerodajnice za novo mandatno razdoblje 2020. – 2024. te s podmirenim obavezama svog kluba (uredna registracija, plaćena klupska članarina Savezu za 2019.)

Predsjednik Hrvatskoga radioamaterskog saveza
v.r. Rolando Milin, 9A3MR