Skip to main content

Zagrebački radioamaterski savez organizira tečaj za radioamatere operatore ‘P’ i ‘A’ razreda.  Tečaj će započeti u ponedjeljak 20. ožujka 2017. u Bulićevoj 14, sa početkom u 19.00 sati. Svoje prijave kandidati mogu dostaviti do 16. ožujka na mail: zagrebacki.radioamaterski.savez@zg.t-com.hr. Prilikom prijave molimo kandidate da obavezno dostave sljedeće podatke: Ime i prezime, adresu stanovanja, datum i mjesto rođenja, operatorsku kategoriju (A ili P), broj telefona za kontakt te naziv radiokluba ukoliko su učlanjeni u neki klub. Po prijavi svakom kandidatu putem E-mal-a biti će dostavljena prijavnica za polaganje ispita. (Kruno, 9A5C)