Zapisnik sa elektroničkog zasjedanja Skupštine HRS-a od 9. – 12. studenog 2020. godine