YOTA kamp 2021 odgođen za 2022. g.

Zbog još uvijek nepovoljne epidemiološke situacije IARU R1 je
donio odluku o odgađanju organizacije YOTA kampa za djecu i mlade
za 2022. godinu.

HRS planira organizirati  YOTA kamp u 2022. godini.