HOME-hrvhf
HOME-cc
NAPUTAK
UPLOAD EDI
QRB TEST
Activity
Super kup
FAQ
Admins mail
Admin prijava
HOME-DAC
HOME-CAC
All time records

Vi ste posjetitelj, broj 1105718 od 19.05.2007.g.   Online imamo posjetitelja: 7

UNAKRSNA PROVJERA (CROSS-CHECK)
RADIOAMATERSKIH NATJECATELJSKIH DNEVNIKA


Opširnije o CC programu


Za slanje log-a kliknite na "upload edi".
  Hf CLCC robot

81 - 100 Natjecanja u bazi podataka /342       -> 0 1 2 3 4 5   6   "Pregled svih natjecanja"
                                                 
Contest Date Contest name (click to view) start (utc) end (utc) deadline (local) K Calls Logs Qsos Check Stati
stics
BC Adm
ins
17.02.2019.
 07:00  17.02.2019. 12:00   Rezultati su službeni  K   110  146  4876  2
     
20.01.2019.  9A Activity - 1. period 2019.  07:00  20.01.2019. 12:00   Rezultati su službeni  K   81  120  2957  0
     
18.11.2018.  9A Activity - 11. period 2018.  07:00  18.11.2018. 12:00   Rezultati su službeni  K   104  130  3522  4
     
03.11.2018.  9A CW VHF contest 2018.  14:00  04.11.2018. 14:00   Rezultati su službeni  K   465  465  48508  402
     
21.10.2018.
 07:00  21.10.2018. 12:00   Rezultati su službeni  K   148  180  7025  24
     
06.10.2018.  IARU R1 UHF/SHF contest 2018.  14:00  07.10.2018. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   65  105  4123  0
     
16.09.2018.
 07:00  16.09.2018. 12:00   Rezultati su službeni  K   131  165  6358  25
     
01.09.2018.  IARU R1 VHF contest 2018.  14:00  02.09.2018. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   104  104  13231  1
     
19.08.2018.
 07:00  19.08.2018. 12:00   Rezultati su službeni  K   116  150  5315  27
     
05.08.2018.  Alpe Adria VHF contest 2018.  07:00  05.08.2018. 15:00   Prijavljeni rezultati  K   117  117  10295  1
     
15.07.2018.
 07:00  15.07.2018. 12:00   Rezultati su službeni  K   106  126  4611  21
     
07.07.2018.
 14:00  08.07.2018. 14:00   Rezultati su službeni  K   831  1606  112702  1396
     
17.06.2018.
 07:00  17.06.2018. 15:00   Rezultati su službeni  K   137  187  6018  21
     
16.06.2018.
 08:00  17.06.2018. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   44  47  2855  1
     
02.06.2018.
 14:00  03.06.2018. 14:00   Rezultati su službeni  K   227  508  11438  467
     
20.05.2018.
 07:00  20.05.2018. 12:00   Rezultati su službeni  K   140  178  6657  19
     
05.05.2018.
 14:00  06.05.2018. 14:00   Rezultati su službeni  K   587  1037  61864  846
     
15.04.2018.
 07:00  15.04.2018. 12:00   Rezultati su službeni  K   120  151  4805  20
     
18.03.2018.  9A Activity - 3. period 2018.  07:00  18.03.2018. 12:00   Rezultati su službeni  K   98  127  3220  23
     
03.03.2018.  Hrvatski zimski UKV kup 2018.  14:00  04.03.2018. 14:00   Rezultati su službeni  K   398  690  32407  580
     

HRS UKV contest koordinator: Krešo Bišćan, 9A2HM
Ukoliko je došlo do neke greške prilikom upload-a vašeg edi-ja ili imate prigovor, molim javite to na e-mail: 9a2hmhamradio.hr  

9A UKV manager: Željko Dražić-Karalić, 9A5R e-mail: 9a5r@hamradio.hr  

Prijevod na njemački : Dieter Kritzer OE8KDK. Hvala.

© • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2006.g.